Carina Lindfelt

Department Head Labour Market

Overall responsibility for all issues within the department.

Latest Articles by Carina Lindfelt

COMMENT — 4 December 2020

Remiss om förslag på ändring av föreskrifterna (AFS 2018:4) om smittrisker

COMMENT — 24 November 2020

Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

ARTICLE — 13 November 2020

Förslag om kommunal arbetsförmedling bör skrotas 

I dagarna löper remisstiden ut för en statlig utredning som öppnar för att kommunala leverantörer ska släppas in i Arbetsförmedlingens upphandlingar. ”Kasta förslaget i papperskorgen innan det är för sent”, säger Carina Lindfelt, avdelningschef.
COMMENT — 12 November 2020

Remiss av SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

COMMENT — 2 November 2020

Remiss av Ett nytt regelverk för arbetslöshets­försäkringen, SOU 2020:37

COMMENT — 26 October 2020

Remittering av SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt

Svenskt Näringsliv anser dock att de positiva effekterna av utredningens förslag trots allt överväger de negativa. Förslagen bör därför genomföras.
COMMENT — 21 October 2020

Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 2020:32)

COMMENT — 21 October 2020

Remittering av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Föreningen Svenskt Näringsliv har givits möjligheten att yttra sig över SOU 2020:38, “Ökad trygghet för visselblåsare”.
COMMENT — 14 October 2020

Remiss: Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av pandemin covid-19.

COMMENT — 2 September 2020

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist