LogoLogo
LogoLogo

Carina Lindfelt

Department Head Labour Market

Overall responsibility for all issues within the department.

Latest Articles by Carina Lindfelt

COMMENT ‚ÄĒ 4 December 2020

Remiss om förslag på ändring av föreskrifterna (AFS 2018:4) om smittrisker

COMMENT ‚ÄĒ 24 November 2020

Remiss av Promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

ARTICLE ‚ÄĒ 13 November 2020

Förslag om kommunal arbetsförmedling bör skrotas 

I dagarna l√∂per remisstiden ut f√∂r en statlig utredning som √∂ppnar f√∂r att kommunala leverant√∂rer ska sl√§ppas in i Arbetsf√∂rmedlingens upphandlingar. ‚ÄĚKasta f√∂rslaget i papperskorgen innan det √§r f√∂r sent‚ÄĚ, s√§ger Carina Lindfelt, avdelningschef.
COMMENT ‚ÄĒ 12 November 2020

Remiss av SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

COMMENT ‚ÄĒ 2 November 2020

Remiss av Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37

COMMENT ‚ÄĒ 26 October 2020

Remittering av SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt

Svenskt Näringsliv anser dock att de positiva effekterna av utredningens förslag trots allt överväger de negativa. Förslagen bör därför genomföras.
COMMENT ‚ÄĒ 21 October 2020

Grundpension ‚Äď N√•gra anslutande fr√•gor (SOU 2020:32)

COMMENT ‚ÄĒ 21 October 2020

Remittering av SOU 2020:38 √Ėkad trygghet f√∂r visselbl√•sare

F√∂reningen Svenskt N√§ringsliv har givits m√∂jligheten att yttra sig √∂ver SOU 2020:38, ‚Äú√Ėkad trygghet f√∂r visselbl√•sare‚ÄĚ.
COMMENT ‚ÄĒ 14 October 2020

Remiss: Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av pandemin covid-19.

COMMENT ‚ÄĒ 2 September 2020

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist