NYHET13 november 2020

Förslag om kommunal arbetsförmedling bör skrotas 

I dagarna löper remisstiden ut för en statlig utredning som öppnar för att kommunala leverantörer ska släppas in i Arbetsförmedlingens upphandlingar. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. ”Utredaren pekar själv på att lika konkurrensvillkor är omöjligt. Kompetensförsörjning till företagen riskerar att skadas. Kasta förslaget i papperskorgen innan det är för sent”, konstaterar Carina Lindfelt avdelningschef Svenskt Näringsliv.

”Reformen av Arbetsförmedlingen – som ska vara på plats senast år 2022 – riskerar att tappa den potential i form av stora samhällsvinster och bättre kostnadseffektivitet om detta utredningsförslag blir verklighet”, skriver avdelningschef Carina Lindfelt.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden de närmaste åren och fler privata aktörer ska få möjlighet att bidra. Inriktningen är lovvärd, men risken är att regeringen öppnar dörren för att även kommunala leverantörer ska få konkurrera med fristående aktörer – trots att lika konkurrensvillkor är omöjligt att uppnå.

Utredningen föreslår att kommunernas befogenheter ska ändras i syfte att tillåta kommunala enheter att delta i Arbetsförmedlingens valfrihetssystem och upphandlingar av arbetsförmedlingstjänster.

Förslaget riskerar att kraftigt försvåra för fristående matchningsaktörer att bidra inom svensk arbetsförmedling.

Utredningen har tillsatts för att hantera en oro för att det skulle uppstå ”vita fläckar” i det reformerade systemet. Denna oro är dock obefogad. Riksrevisionens granskning av det befintliga systemet (Stöd och Matchning) visar att hela 99 procent av den arbetsföra befolkningen bor i ett leveransområde där det finns fristående leverantörer.

Till detta kommer att arbetsmarknadens parters egna omställningsorganisationer klarar av att ge stöd och hjälp för uppsagda medarbetare över hela riket. Dessutom har Coronakrisen visat att digitala kanaler säkrar behov som uppstår även på de mest avlägsna platser.

Att landets kommuner ska kunna konkurrera fullt ut med fristående aktörer i Arbetsförmedlingens system är oerhört långtgående. 
Carina Lindfelt, avdelningschef

Att i ett sådant läge öppna upp för att landets kommuner ska kunna konkurrera fullt ut med fristående aktörer i Arbetsförmedlingens system är oerhört långtgående. Om detta genomförs kommer det att leda till allvarliga konkurrensproblem för fristående aktörer och sämre kompetensförsörjning till näringslivet. I förlängningen riskeras hela systemets funktionalitet.

Utredaren pekar själv på flera grundläggande problem: Kommuner kan inte gå i konkurs, har parallell myndighetsutövning, samt har tydliga incitament att rikta arbetssökande till subventionerade anställningar i kommunal regi istället för till riktiga jobb. Utredaren slår fast att konkurrens på lika villkor är omöjligt att uppnå.

De åtgärder som föreslås mildra konkurrenssnedvridningen är dessutom otillräckliga och praktiskt svårtillämpade, allt enligt en färsk konsekvensanalys av några av landets främsta konkurrensexperter vid konsultföretaget Copenhagen Economics på beställning av Svenskt Näringsliv och Almega, se nedan.

Förslaget öppnar upp för en kommunalisering av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det leder till mindre rörlighet av arbetskraft över landet och att kommunala matchningsaktörer prioriterar kompetensförsörjning till kommunens egna enheter – inte de behov av arbetskraft som finns i näringslivet. Ytterst drabbas de arbetssökandes möjligheter att komma i arbete.

Reformen av Arbetsförmedlingen - som ska vara på plats senast år 2022 - riskerar att tappa den potential i form av stora samhällsvinster och bättre kostnadseffektivitet om detta utredningsförslag blir verklighet. Det vore synd, eftersom så mycket annat med reformen ser ut att landa rätt. Kasta förslaget i papperskorgen innan det är för sent.

Framtidens arbetsmarknadArbetsförmedlingen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist