REMISSVAR12 november 2020

Remiss av SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken

MOTTAGARE
Arbetsmarknadsdepartementet
Externt diarienummer
A2020/01492/A

Utredningens rättsliga analys och förslag på lagändringar öppnar för att kommuner ska ingå

som upphandlade leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. Förslaget omöjliggör likvärdig

konkurrens. De förslag som i sin tur syftar till att balansera upp kommunernas fördelar

gentemot privata aktörer leder inte till konkurrensneutralitet. Befintliga vaifrihetssystem riskerar att skadas. Privata aktörers möjligheter att bidra i arbetsförmedling på lika villkor begränsas.

Förslaget är inte förenligt med den ersättningsmodell som är grunden för reformeringen av Arbetsförmedlingen och riskerar att leda till snedvridande effekter. Inte heller är det förenligt med de befintliga system som finns idag, som till exempel Stöd & Matchning (STOM) samt Kundval Rusta & Matcha (KROM).

Förslaget öppnar upp för en framtida kommunalisering av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det skulle medföra mindre rörlighet av arbetskraften över landet och att kommunala AF-leverantörer prioriterar kompetensförsörjning i hög grad till nära angränsande offentliga enheter. Privata aktörer har å sin sida andra drivkrafter att prioritera kompetensförsörjning till näringslivet.

Reformen av Arbetsförmedlingen och befintliga upphandlade insatser riskerar att tappa sin potential i form av stora samhällsvinster och bättre kostnadseffektivitet om förslaget om att kommunala leverantörer ska ingå i LOV-upphandling blir verklighet.

Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget.

Ansvarig handläggareCarina LindfeltEdward Hamilton
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist