Marcus Wangel

Environmental policy expert

Primary focus and responsibility on the circular economy, product regulation and chemicals, both nationally and at the EU-level.

Latest Articles by Marcus Wangel

ARTICLE — 15 March 2024

EU’s greenwashing legislation creates more problems than it solves

The European Parliament’s proposals to combat greenwashing are well-intentioned, but wrong-headed. There is a risk that in the future companies will completely avoid talking about their efforts to reduce environmental and climate impacts, says Marcus Wangel, Environmental Policy Expert.
ARTICLE — 12 March 2024

Lagförslag mot greenwashing skapar fler problem än det löser

Europaparlamentets förslag mot greenwashing är välmenat, men går i fel riktning. Risken finns att företag framöver helt låter bli att berätta om sitt arbete för miljö och klimat, menar Marcus Wangel, miljöpolicyexpert.
REPORT — 8 March 2024

How can Sweden become more circular? Policy instruments and measures for increasing resource efficiency

COMMENT — 20 February 2024

Yttrande över remissen av Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

REPORT — 16 February 2024

Hur kan Sverige bli mer cirkulärt? Styrmedel och åtgärder för ökad resurseffektivitet

POSITION PAPER — 20 November 2023

The Confederation of Swedish Enterprise’s position on the European Commission’s proposal to revise the Waste Directive (2008/98/EC)

COMMENT — 8 November 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag på revidering av<br/>Avfallsdirektivet (2008/98/EG)

POSITION PAPER — 25 September 2023

Position on the European Commission’s proposal for a Directive on Substantiation and Communication of Explicit Environmental Claims

This document represents the Confederation of Swedish Enterprise’s (‘Swedish Enterprise’) position on the Green Claims Directive. Swedish Enterprise is Sweden’s largest business federation, representing over 60,000 member companies in all sectors, with almost two million employees.
COMMENT — 29 August 2023

Remittering av promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall

ARTICLE — 28 July 2023

Efterlängtad EU-förordning för fler hållbara produkter

EU:s nya förordning om hållbara produkter är en flaggskeppslagstiftning inom den gröna given, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist