Marcus Wangel

Environmental policy expert

Primary focus and responsibility on the circular economy, product regulation and chemicals, both nationally and at the EU-level.

Latest Articles by Marcus Wangel

POSITION PAPER — 20 November 2023

The Confederation of Swedish Enterprise’s position on the Euro-pean Commission’s proposal to revise the Waste Directive (2008/98/EC)

COMMENT — 8 November 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag på revidering av<br/>Avfallsdirektivet (2008/98/EG)

POSITION PAPER — 25 September 2023

Position on the European Commission’s proposal for a Directive on Substantiation and Communication of Explicit Environmental Claims

This document represents the Confederation of Swedish Enterprise’s (‘Swedish Enterprise’) position on the Green Claims Directive. Swedish Enterprise is Sweden’s largest business federation, representing over 60,000 member companies in all sectors, with almost two million employees.
COMMENT — 29 August 2023

Remittering av promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall

ARTICLE — 28 July 2023

Efterlängtad EU-förordning för fler hållbara produkter

EU:s nya förordning om hållbara produkter är en flaggskeppslagstiftning inom den gröna given, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
COMMENT — 27 July 2023

Remittering av Kommissionens förslag till direktiv om styrkande och kommunikation om uttalade miljöpåståenden

ARTICLE — 1 June 2023

Den cirkulära omställningen kräver öppna gränser – även för avfall

Vi har goda förutsättningar att göra att den cirkulära ekonomin global, där olika material och produkter skickas fritt över gränserna. Men med ett väsentligt undantag – avfall, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
ARTICLE — 24 May 2023

Ökad kommunalisering inte rätt väg för mer cirkulära textilier

Det finns en risk att Sverige bygger upp 290 olika kommunala lösningar för separat insamling av textilier som sedan ska anpassas till ett nytt producentansvarssystem. Det kan bli kostsamt, skriver Marcus Wangel, expert på miljöpolicy.
POSITION PAPER — 25 April 2023

The Confederation of Swedish Enterprise position on the proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste

ARTICLE — 20 March 2023

EU-förordning viktigt steg mot mer cirkulär ekonomi

Att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material är alla centrala delar av en cirkulär ekonomi, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist