Marcus Wangel

Environmental policy expert

Primary focus and responsibility on the circular economy, product regulation and chemicals, both nationally and at the EU-level.

Latest Articles by Marcus Wangel

ARTICLE — 1 June 2023

Den cirkulära omställningen kräver öppna gränser – även för avfall

Vi har goda förutsättningar att göra att den cirkulära ekonomin global, där olika material och produkter skickas fritt över gränserna. Men med ett väsentligt undantag – avfall, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
ARTICLE — 24 May 2023

Ökad kommunalisering inte rätt väg för mer cirkulära textilier

Det finns en risk att Sverige bygger upp 290 olika kommunala lösningar för separat insamling av textilier som sedan ska anpassas till ett nytt producentansvarssystem. Det kan bli kostsamt, skriver Marcus Wangel, expert på miljöpolicy.
POSITION PAPER — 25 April 2023

The Confederation of Swedish Enterprise position on the proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste

ARTICLE — 20 March 2023

EU-förordning viktigt steg mot mer cirkulär ekonomi

Att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material är alla centrala delar av en cirkulär ekonomi, skriver Marcus Wangel, expert miljöpolicy.
COMMENT — 17 March 2023

Remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

POSITION PAPER — 13 March 2023

The Confederation of Swedish Enterprise’s comments on the Presidency’s compromise proposal on the Ecodesign requirements for Sustainable Products Regulation (ESPR)

POSITION PAPER — 13 March 2023

Svenskt Näringslivs kommentar på det svenska ordförandeskapets kompromissförslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

REPORT — 6 March 2023

Creating favourable market conditions for the development of the circular economy

ARTICLE — 21 February 2023

Preliminary response to the European Commission’s proposal for a regulation on packaging and packaging waste

Swedish Enterprise welcomes the EU Commission’s proposal for a new regulation on packaging and packaging waste. Future regulation should encourage the adoption of alternatives that contribute to the best overall climate and environmental benefits.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist