Robert Gidehag

Communications

Responsible for policy, analysis and opinion in the Communications Department.

Latest Articles by Robert Gidehag

EVENT — 17 May 2023

Reformer för fler i arbete

REPORT — 30 June 2022

Allmänhetens attityder till effektivisering av välfärden. Resultat av Demoskop-undersökning.

EVENT — 8 April 2021

Ett år av pandemi – Vad har vi lärt oss?

EVENT — 19 November 2020

Ekonomisk bedömning – december 2020

Svenskt Näringsliv presenterar, mot bakgrund av det nya smittläget och färsk statistik, årets sista ekonomiska bedömning.
EVENT — 15 October 2020

Webbinarium: Framtidens digitala arbetsmarknad 

Eva Udden Sonnegård, ekonomie doktor vid Ratio, har skrivit en forskningssamanställning över digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden.
ARTICLE — 4 September 2020

Swedes like free trade – but their support cannot be taken for granted

The majority of Swedes are positive about free trade, but views of the effects of trade on the environment and vulnerability in times are crisis is divided, a survey shows.
ARTICLE — 31 August 2020

Så tycker svenskarna om frihandel

Majoriteten av svenskarna är positiva till frihandel, men synen på handelns effekter på miljön och sårbarheten i kristider är splittrad, visar en enkät.
EVENT — 10 December 2019

Bankregleringar och företagens finansieringsmöjligheter

EVENT — 27 November 2019

"Effektiviseringspotentialen i kommunsektorn och hur den kan tas tillvara”

EVENT — 11 June 2019

Så vänds trenden i svenska skolan

Skolan har länge uppmärksammats i svensk debatt. Svenskt Näringsliv presenterar nu i en ny rapport konkreta reformförslag för att vända trenden i skolan. Rapporten bygger på resultat från en forskningsrapport som publicerades under våren.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist