Seminarium

Bankregleringar och företagens finansieringsmöjligheter

dec
10
2019
10 december 2019, 9:00-10:30
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör

De senaste 10 åren har allt mer av bankernas företagsutlåning styrts mot fastighetsbolag. Andra typer av investeringar har däremot blivit svårare att finansiera via banklån. Till exempel uppger nästan var femte industriföretag att tillgången till lån och krediter utgör ett stort tillväxthinder. En av orsakerna till utvecklingen är att regelverket för bankernas utlåning förändrats kraftigt under perioden.

I en ny rapport har Svenskt Näringsliv studerat boksluten för samtliga aktiva svenska aktiebolag. Resultaten visar att medan banklånen per anställd ökat kraftigt i fastighetsbolagen har de minskat eller legat stilla i övriga branscher. Dessutom har ränteutvecklingen varit betydligt mer förmånlig för fastighetsbolagen än för övriga företag.

Situationen riskerar också att förvärras nu om både en ny bankskatt ska införas och när en ytterligare skärpning av kapitaltäckningskraven är på väg.

Rapporten kommer att presenteras av en av rapportförfattarna, Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, på ett seminarium. Medverkar på seminariet gör också Bettina Kashefi, Chefekonom Svenskt Näringsliv, Hans Lindberg, VD bankföreningen, Johan Almberg, biträdande chefekonom Finansinspektionen och Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen.

Kaffe med smörgås serveras från kl 09.30

Varmt välkomna.

dec
10
2019
10 december 2019, 9:00-10:30
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist