Seminarium

Så vänds trenden i svenska skolan

juni
11
2019
11 juni 2019, 13:00-15:00
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör

Skolan har länge uppmärksammats i svensk debatt. Det är naturligt eftersom vi trendmässigt har sett fallande resultat. En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid varit fallande i internationella kunskapsmätningar (även om den senaste PISA-mätningen visade på en förbättring). Utöver att en bra utbildning är viktig för den enskilde vet vi att humankapital är viktigt för tillväxten i ett land. En bra fungerande grundutbildning är också en förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning.
Svenskt Näringsliv presenterar nu i en ny rapport konkreta reformförslag för att vända trenden i skolan. Rapporten bygger på resultat från en forskningsrapport som publicerades under våren. Utöver reformförslag presenteras resultat för hur mycket kunskapsresultat påverkar svensk tillväxt och empiriska belägg för vilka metoder i skolan som fungerar bra. Rapporten är skriven av Karin Rebas, skolpolitisk expert, Svenskt Näringsliv och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv. Medverkar på seminariet gör också professor Inger Enkvist, Isak Skogstad, lärare och skoldebattör, Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund, Pontus Bäckström, utredningschef Lärarnas riksförbund, Thomas Kronståhl, S utbildningsutskottet och Kristina Axen Ohlin M, utbildningsutskottet. Värd för seminariet är Caroline af Ugglas. Jörgen Huitfeldt modererar. Seminariet kommer att sändas online.

juni
11
2019
11 juni 2019, 13:00-15:00
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist