Seminarium

Reformer för fler i arbete

Foto: TT
juni
13
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
13 juni 2023, 10:30-12:00
Kontaktpersoner
Anna Antonsson
Assistent till vice vd Karin Johansson
Robert Gidehag
Kommunikatör

Ett av de största strukturella ekonomiska problemen i Sverige är den dåligt fungerande arbetsmarknaden och det stora utanförskapet. Ett sätt att mäta detta är den så kallade ”självförsörjningsgraden” vilket definieras som att ha en månadsinkomst om minst 13 400 kronor efter skatt.

I en nyligen lanserad rapport visas bland annat att fler än 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte är självförsörjande enligt denna definition. Det motsvarar i storleksordningen en fjärdedel av individerna i åldern 20 – 64 och det statsfinansiella intäktsbortfallet uppgår till i storleksordningen 270 miljarder per år som en följd av detta. Rapporten visar också att en stor grupp, 60 procent, av de som inte är självförsörjande år 2020 inte heller varit det något av de fem föregående åren. Till stor del är utanförskapet etniskt betingat vilket är känt sedan tidigare. I rapporten kategoriseras också de icke självförsörjande in i olika grupper beroende på hur långt från arbetsmarknaden man bedöms vara och ett omfattande reformpaket för de olika grupperna skisseras. På seminariet kommer också självförsörjningsgradens regionala fördelning av visas.

Rapportens resultat och reformförslagen kommer att diskuteras på ett seminarium. Medverkar gör Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven OlovDaunfeldt, Johan Lidefeldt, ekonom Svenskt Näringsliv, statssekreterare Sophia Metelius (L), Serkan Köse, riksdagsledamot (S) Arbetsmarknadsutskottet, Johan Eklund, professor i nationalekonomi, och Torbjörn Hållö, ekonom på LO. Ytterligare något namn kan tillkomma.

Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita, modererar.

Kaffe serveras från kl.10.

juni
13
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
13 juni 2023, 10:30-12:00
Kontaktpersoner
Anna Antonsson
Assistent till vice vd Karin Johansson
Robert Gidehag
Kommunikatör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist