Rapport30 juni 2022

Allmänhetens attityder till effektivisering av välfärden. Resultat av Demoskop-undersökning.

Svenskt Näringsliv bedriver ett långsiktigt projekt för att öka effektiviteten i välfärdstjänsterna (”mer värde för skattepengarna”). Vår analys visar att effektiviseringspotentialen är betydande, i storleksordningen 10 procent av kostnaderna. Sammantaget innebär det en total effektiviseringspotential i kommunernas välfärdstjänster om ca 40 miljarder kronor. Detta med dagens teknik och sätt att arbeta. Med ny teknik och nya arbetsmetoder skulle potentialen vara ännu mycket större. I våra möten med kommuner upplever vi ett ganska stort intresse för frågorna men också en viss politisk ängslighet över att effektiviseringsarbete inte är en fråga som prioriteras av väljarna och att det till och med skulle kunna upplevas som negativt. Därför har Svenskt Näringsliv låtit Demoskop genomföra en undersökning av allmänhetens attityder till dessa frågor. Demoskop genomförde webbintervjuer mellan 24 november och 7 december 2021. Totalt genomfördes 3055 webbaserade intervjuer.

Skriven avRobert Gidehag
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist