Välfärdens framtida finansiering

Sveriges befolkning ökar i allt snabbare takt. År 2004 passerade Sverige 9 miljoner invånare. Att gå från 8 till 9 miljoner hade då tagit 35 år. Nivån 10 miljoner invånare nåddes år 2017 och tog alltså betydligt kortare tid, 13 år. Enligt SCB förväntas 11 miljoner nås ännu snabbare, år 2029, efter 12 år. Även befolkningens åldersfördelning ändras. De närmaste femton åren kommer andelen i förvärvsaktiv ålder succesivt att sjunka och andelen mycket gamla, som generellt behöver stora vård- och omsorgsinsatser, att öka kraftigt. De närmaste åren ökar också andelen barn och unga.

Kontaktpersoner

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist