Rapport11 maj 2021

Fördel digitalisering

I rapporten beskrivs hur den långt gångna digitaliseringen i samhället varit till fördel under coronapandemin. Hur digitala banktjänster och e-handel gjort att mycket fungerat som vanligt trots restriktioner. Hur gymnasieskolorna kunde gå över till olika former av distansundervisning och hur fysiska besök i sjukvården kunde undvikas genom att det fanns företag specialiserade på digitala vårdkontakter som gjorde det möjligt att få vård och rådgivning utan att utsätta sig för risk för smitta. Även vårdcentraler och kliniker vid sjukhus kunde genom samverkan med privata entreprenörer öka sin kapacitet att tillhandahålla besök digitalt.

Rapporten visar också att välfärden släpar efter i digitaliseringen och hur viktigt det är att den kommer ikapp samhället i övrigt. I rapporten presenteras förslag från Svenskt Näringsliv på åtgärder som regeringen och riksdagen bör genomföra för att med digitaliseringens hjälp öka kvaliteten och effektiviteten i välfärden, vilket ytterst stärker Sveriges konkurrenskraft.

I tidigare rapporter har vi visat på möjligheterna att använda resurserna bättre inom flera välfärdsområden. Även med hänsyn tagen till skillnader i strukturella förutsättningar finns en betydande potential att nå bättre resultat med tillgängliga resurser.

Genom benchmarking och klok digitalisering kan vi uppnå betydligt mer värde för de resurser som satsas på välfärden. Detta är mycket angeläget mot bakgrund av den demografiska utmaning som välfärdssektorn har framför sig.

Skriven avAnders MorinRoger Molin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist