Serviceinriktat myndighetsutövande

I Sverige har vi valt att decentralisera stora delar av det offentliga uppdraget. Den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn.

Kontaktpersoner

Daniel Andersson

Senaste artiklarna

NYHET — 27 mars 2024

Ny guide ska hjälpa kommuner att vässa servicen: ”Avgörande”

Fem år efter den förra guiden om serviceinriktad myndighetsutövning släpps en ny. I guiden kan man läsa om hur Torsby fått landets bästa NKI-betyg och hur skånska kommuner samverkar för att fortbilda medarbetare.
RAPPORT — 26 mars 2024

Serviceinriktad myndighetsutövning – guide för lokalt företagsklimat

I den här guiden tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med en serviceinriktad myndighetsutövning, där regelbördan minskar och det blir lätt att göra rätt, för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.
NYHET — 14 november 2023

Huddinge vässar servicen till företagen

”Serviceinriktad myndighetsutövning är avgörande för ett gott företagsklimat” konstaterade Pia Forsberg näringslivschef i Huddinge när kommunen tillsammans med Svenskt Näringsliv arrangerade en workshop där vikten av ett gott företagsklimat diskuterades.
NYHET — 5 april 2023

”Framgångsrika företag är lösningen”

Ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för svenska företag. Vi har sagt det innan och vi säger det igen, framgångsrika företag och ett gott företagsklimat är lösningen på vår tids största utmaningar.
REMISSVAR — 13 augusti 2021

Remiss av SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

RAPPORT — 11 maj 2021

Fördel digitalisering

NYHET — 21 augusti 2020

Hur många tillstånd krävs för en smörgås?

"När den lokala ekonomin ska återstartas efter pandemin har kommunerna större inflytande än vad de nog tror över hur många arbetstillfällen och investeringar som kommer till stånd i kommunen." Så skriver Daniel Andersson, projektledare inom lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv, i en krönika.
NYHET — 17 april 2020

Kommuner som satsar på hyresrabatter

Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET — 1 april 2020

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET — 30 mars 2020

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist