NYHET5 april 2023

”Framgångsrika företag är lösningen”

Ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för svenska företag. Vi har sagt det innan och vi säger det igen, framgångsrika företag och ett gott företagsklimat är lösningen på vår tids största utmaningar.

Ulrica Bennesved var i helgen inbjuden till Kristdemokraterna för att prata om företagsklimatet i Kronoberg och det tuffa läge som företagen fortsätter att stå inför i hela Sverige.

I helgen var Svenskt Näringslivs regionkontor inbjudna till Kristdemokraterna för att prata om företagsklimatet i Kronoberg och det tuffa läge som företagen fortsätter att stå inför i hela Sverige. Vi inledde med att berätta om den undersökning som presenterats tidigare under våren. Den visar att hälften av företagen i vårt land har fått sämre lönsamhet under de senaste sex månaderna, de flesta på grund av ökade kostnader. Tre av tio tror att det finns risk för att behöva varsla eller säga upp personal någon gång under det kommande halvåret.

Att det är enskilda branscher som löper störst risk står klart, eftersom utmaningarna ser olika ut. Handeln och besöksnäringen är särskilt oroliga. Inte nog med att företagen drabbades hårt under pandemin, utan även av ett oroligt Europa med konsekvenser som höga elpriser och inflation.

Mycket pekar på att inflationen har nått sin topp. Om den snart börjar falla tillbaka så finns det bättre möjligheter för politikerna att genomföra reformer som stärker vår produktivitet och internationella konkurrenskraft.
Ulrica Bennesved
Regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg

I början av året visade vår regionala mätning att 24 procent av företagen i Kronoberg överväger varsel inom ett halvår. 32 procent förväntar sig minskade försäljningsvolymer, 33 procent minskade investeringar och 18 procent ett minskat antal anställda. Det är bland annat inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en tuff situation för både hushåll och företag.

Mycket pekar på att inflationen har nått sin topp. Om den snart börjar falla tillbaka så finns det bättre möjligheter för politikerna att genomföra reformer som stärker vår produktivitet och internationella konkurrenskraft. För att vi ska vara framgångsrika på dessa områden behövs en palett av lösningar. Vi vet i dagsläget att kompetensförsörjningen är företagens största tillväxthinder. Här behöver vi fler utbildningsinsatser både i grundskola och på högre nivå som möter företagens behov av arbetskraft. Samverkan mellan utbildning och näringsliv är därför a och o för att matcha utbud och efterfrågan. Dessutom måste drivkrafterna för att ta ett jobb stärkas. Jobb ska inte behöva konkurrera med bidrag.

En annan fråga som lyftes när vi träffade företrädare för Kristdemokraterna i Kronoberg var förstås den om energi och elförsörjning. Vi från vårt håll vill en gång för alla slå fast att alla kraftslag behövs för att vi ska kunna komma ur energikrisen. Dagens långa tillståndsprocesser och regelkrångel är inte hållbart. Det behövs en större acceptans för ny elproduktion, må det vara vindkraft, kärnkraft eller andra hållbara alternativ.

Den acceptansen behöver vi uppnå tillsammans och det kommer säkert att krävas vissa uppoffringar. Tiden är knapp. Företagen har lösningen men kommuner, regioner och en serviceinriktad myndighetsutövning kan skapa förutsättningar för att tiden ska kunna användas på bästa möjliga sätt.

Serviceinriktat myndighetsutövandeEnergiförsörjningReformer
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist