NYHET17 april 2020

Kommuner som satsar på hyresrabatter

Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.

Gunnar Selberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Kiruna och Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik visar vägen genom att vara generösa mot företag som hyr i de kommunala bostadsbolagen.

Antalet konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 197 procent i april jämfört med motsvarande period förra året, inom detaljhandeln är motsvarande siffra 74 procent, enligt en prognos från kreditupplysningsföretaget UC

På torsdagen kom en strimma av ljus för hårt pressade företag när regeringen och dess samarbetspartier beslutade om sänkta hyror i utsatta branscher som till exempel butiker och restauranger, detta sedan EU-kommissionen signalerat grönt ljus.

Beslutet innebär att hyran kan sänkas med upp till 50 procent, där fastighetsägare och staten delar lika på kostnaden. Som högst kommer stödet att täcka 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

De nya reglerna gäller från 1 april till 30 juni och det är hyresvärden som i efterhand ansöker om kompensation via länsstyrelserna.

– Nu är det viktigt att hyresvärdar och fastighetsägare tar sitt ansvar och använder det här stödet som vi nu ger från staten, säger bostadsminister Per Bolund (MP) till Svt.

Även kommuner är stora fastighetsägare. Örnsköldsvik deklarerade tidigt under krisen att när en hyresgäst inom berörda branscher, som hyr av det kommunala bostadsbolaget AB Övikshem, hör av sig om hyreslättnader, så ska de behandlas på ett tillmötesgående sätt enligt de rekommendationer som regeringen har anvisat.

– Kämpande företag måste få hjälp så att hjulen börjar snurra så fort som möjligt. Varje bidrag är en avlastning, som kan vara viktig för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).

Han berättar om en centralort som kännetecknas av stängda affärer, begränsade öppettider och handlare som når kunder via matleveranser, inte besök i affären.

Per Nylén uppskattar att cirka 40 företag har möjlighet att söka ett hyresstöd, Vid sidan av handeln och restauranger så återfinns bland annat fotvård och gym i allmännyttans lokaler.

– Redan i början av april, när vi deklarerade att vi skulle satsa på hyresrabatter så hörde tio företagare direkt av sig och anmälde sitt intresse, säger han.

70 mil norrut, i Kiruna, har kommunen också bestämt sig för att följa det statliga beslutet om stödåtgärder. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C), konstaterar att det är ett krisläge.

– Handeln befinner sig normalt inte i någon guldsits, marginalerna är små. Samtidigt håller Kiruna på att flytta till ett nytt område, så att företagen överlever är extra viktigt, säger han.

Gunnar Selberg betonar hur viktigt det är att sund konkurrens och konkurrensneutralitet genomsyrar hela processen med hyresrabatter.

– Annars finns det risk att vissa aktörer lättar på kostnadstrycket medan andra inte har möjlighet att göra det lika lätt, så läget är knepigt, säger han.

Gunnar Selberg hoppas att kommunen även framgent förblir en attraktiv ort med ett levande centrum.

– Kommunen ska fortsätta tillhandhålla välfärdstjänster med hög kvalitet, samtidigt som våra företag skapar jobbtillfällen, när allt det här är över.

Så fungerar hyresrabatten

Fast hyra: 10 000 kronor. 50 procent av fast hyra är 5 000 kronor. 50 procent av 5 000 kronor är 2 500 kronor. Om hyran sänks med 5 000 kronor står staten alltså för 2 500 kronor och hyresvärden för 2 500 kronor. Sänks hyran med mindre än 50 procent minskar statens bidrag proportionerligt. Sänks hyran med mer än 50 procent stannar statens bidrag på 2 500 kronor. Källa: Kiruna kommun

Corona och covid-19Serviceinriktat myndighetsutövande
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist