NYHET14 november 2023

Huddinge vässar servicen till företagen

”Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Huddinge vill locka fler företag men även hålla kvar befintliga, det kräver att vi kan leverera goda förutsättningar till företagare det ska vara enkelt att både starta och driva företag i vår kommun. För mig är ett bra företagsklimat präglat av många möjligheter och låga trösklar” säger Camilla Broo kommundirektör Huddinge kommun.

Workshopen är en del av projektet Vässa servicen som genomförs i syfte att göra serviceinriktad myndighetsutövning till något roligt. Foto: Hanna Fredriksson
Serviceinriktad myndighetsutövning är avgörande för ett gott företagsklimat.
Camilla Broo
Kommundirektör Huddinge kommun

Huddinge arbetar aktivt med att fånga ett näringslivsperspektiv i alla förvaltningens delar. Kommunen lägger tyngd vid företagens betydelse för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. För att förbättra den serviceinriktade myndighetsutövningen hålls interna utbildningar för att bibehålla nivån och spetsa den service som kommunen kan och vill ge företagen. Utåt arbetar Huddinge kommun med att möta näringslivet direkt genom fördjupad dialog. Kommunen arbetar också aktivt med att skapa fler mötesplattformar för att driva på informationsflöden och öppna upp för samtal. Att kunna erbjuda snabba och tillförlitliga processer i ärendehantering är av allra största vikt.

– Serviceinriktad myndighetsutövning är avgörande för ett gott företagsklimat. Det är företagen som driver på utvecklingen i Huddinge kommun och för oss är det viktigt att stå nära näringslivet för att kunna avläsa behov, finnas tillhands och erbjuda den service som företagen önskar och behöver. Hur vi bedriver vår verksamhet har stor betydelse för att företag ska vilja etablera sig i kommunen och stanna kvar, säger Pia Forsberg näringslivschef Huddinge kommun.

Att som kommun arbeta med serviceinriktad myndighetsutövning innebär att ha en förståelse för företagens behov och verksamheter, att med ett gott bemötande erbjuda god, rättssäker och effektiv service till företag. Processer och handläggning skall ske inom skälig tid, det ska finnas en tydlig kommunikation och vara en enkelt att ta kontakt med kommunen i frågor och ärenden.

Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet visar att närmare 80 procent av kontakten mellan företag och kommun sker i tillstånds-, tillsyns- och kontrollärenden. En företagare behöver idag förhålla sig till förordningar, föreskrifter och myndighetsdirektiv för att inte tala om de 1200 lagar ett företag står inför. En stor del av de svarande företagen menar att regelkrångel är avskräckande och tillväxthämmande. Bästa sättet att uppnå regelefterlevnad är att som kommun arbeta med och utveckla den serviceinriktade myndighetsutövningen.

Som en del av Huddinges satsning anordnades, tillsammans med Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm, en workshop där vikten av ett gott företagsklimat diskuterades. Workshopen är en del av projektet Vässa servicen som genomförs i syfte att göra serviceinriktad myndighetsutövning till något roligt. Länets kommuner behöver jobba mer serviceinriktat än vad de gör idag.

– Svenskt Näringsliv är en viktig part i de arbete som Huddinge kommun gör för att utveckla den serviceinriktade myndighetsutövningen och företagsklimatsarbetet i stort. Under workshopen har vi fått ta del av flertalet goda exempel på hur andra kommuner gör runt om i landet, vilket vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, säger Pia Forsberg näringslivschef Huddinge kommun.

Serviceinriktat myndighetsutövandeLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist