Webbinarium

Ett år av pandemi – Vad har vi lärt oss?

maj
05
2021
Endast digitalt deltagande
5 maj 2021, 14:00-15:30
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör

Coronapandemin är den allvarligaste fredstida krisen sedan 1930-talets depression och 1910-talets spanska sjukan. Pandemin har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. En rad olika stödprogram till hushåll och företag har införts.

Svenskt Näringsliv har, utifrån en jämförelse med erfarenheter i andra länder, studerat hur effektiva de ekonomiska stödåtgärderna varit. Några slutsatser i rapporten är att beslut om nedstängningar och andra restriktioner snabbt måste följas upp med beslut om stödinsatser till drabbade företag. Stöden måste också bättre utformas för att passa företagens verklighet och utbetalningarna måste ske snabbare. En annan slutsats i rapporten, är att vi behöver förbättra vår beredskap att hantera framtida kriser och oväntade påfrestningar. En viktig lärdom av denna kris, liksom av tidigare kriser, är att man inte ska underskatta betydelsen av stabila statsfinanser. Sveriges goda offentliga finanser har gjort att vi haft de finansiella musklerna för att möta krisen.

Denna rapport kommer att presenteras på ett webbinarium.

Mikael Sandström, doktor i nationalekonomi och redaktör för rapporten, kommer att presentera resultaten.

Medverkar gör också Torbjörn Hållö, ekonom LO, Karin Johansson, vd Svensk Handel, Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden och Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv.

Robert Gidehag modererar.

maj
05
2021
Endast digitalt deltagande
5 maj 2021, 14:00-15:30
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist