LogoLogo
LogoLogo

Rudolf Antoni

Regional Head Västra Götaland

Manages regional operations in Västra Götaland County. Maintains dialogue for the Confederation with member companies, policy-makers, and media in the county.

Latest Articles byRudolf Antoni

ARTICLE — 14 January 2021

“Så kan kommunerna i Västra Götaland göra fler och bättre affärer med näringslivet” 

Rudolf Antoni kommenterar den sammanställning som vi presenterade tidigare i veckan där vi gått igenom hur stor andel av den kommunala verksamheten i Västra Götalands kommuner som köps in från företag, föreningar och stiftelser.
ARTICLE — 8 January 2021

En lag med tydliga brister

ARTICLE — 18 December 2020

Tänk om vi kan ta med oss detta…

ARTICLE — 8 December 2020

Avbruten återhämtning i den västsvenska ekonomin

De västsvenska företagens framtida förväntningar på produktion, försäljning, investeringar och antalet anställda faller. Samtidigt anger nästan fyra av tio företag att de nu upplever finansierings- eller likviditetsproblem. Det visar Svenskt Näringslivs regionala företagarpanel för det fjärde kvartalet.
ARTICLE — 27 November 2020

”Krisstöden måste fungera nu”

Många företag har drabbats hårt av coronakrisens andra våg och uthålligheten börjar sina. Därför måste krisåtgärderna fungera smidigt och de måste fungera nu.
ARTICLE — 27 November 2020

”Fortsätt underlätta för företagen”

ARTICLE — 30 October 2020

Det är din välfärd det handlar om

”Företagens villkor är en livsviktig fråga. Det är företagen och de jobb de skapar som ligger till grund för hela vår välfärd. ” Läs hela Rudolf Antonis krönika här
ARTICLE — 3 July 2020

En sommarhälsning

Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
ARTICLE — 12 June 2020

Skolans verkliga utmaningar

För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
ARTICLE — 1 May 2020

Vår i krisens tid

Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist