NYHET27 februari 2024

Räck upp handen på nästa föräldramöte

Listan med fördelar av att driva UF-företag kan göras lång. Men möjligheten att som elev få göra det är beroende av skolans inställning till att inkludera UF i undervisningen.

Foto: MostPhotos & Svenskt Näringsliv

Allt för många unga som kommer ut på arbetsmarknaden saknar grundläggande ekonomisk förståelse och företag som rekrytera unga vittnar ofta om bristande attityd och engagemang. Därtill ser vi en oroväckande trend att nyföretagandet har minskat de senaste åren. Att unga människor vågar satsa på sina idéer och därmed skapar nya framgångsrika företag är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Det är dags att alla ni som är föräldrar kräver att era barn får med sig entreprenörskap från sin utbildning.

Föräldrar, ta ert ansvar. Räck upp handen på nästa föräldramöte och fråga i vilken utsträckning era barn erbjuds kunskaper om ekonomi och entreprenörskap. Får de tillgång till UF? Och om inte, ifrågasätt varför

Enligt läroplanen för gymnasieskolan, GY11, ska skolan ”bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.” Ett enkelt sätt för skolan att möta denna målsättning är genom att ge eleverna tillgång till Ung Företagsamhets (UF) värdefulla program.

UF är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har utbildat gymnasieelever i entreprenörskap. Sedan starten har närmare 600 000 elever drivit UF-företag i Sverige. Samstämmig forskning visar att de som drivit UF-företag på gymnasiet i större utsträckning blir företagare och i mindre utsträckning hamnar i arbetslöshet. Studier visar även att elever som drivit ett UF-företag upplever att deras allmänna inlärningsförmåga ökat.

Listan med fördelar av att driva UF-företag kan göras lång. Men möjligheten att som elev få driva UF-företag är beroende av skolans inställning till att inkludera UF i undervisningen. Detta resulterar i att UF inte är tillgängligt för alla. I Göteborgsregionen är det bara tre av tio elever som får med sig dessa kunskaper från sin utbildning. Så borde det inte vara. Det är vanligt att gymnasieelever som läser ekonomi erbjuds att göra ett UF-år, men det är fortfarande ovanligt på exempelvis yrkesprogram och många andra inriktningar. Detta tankesätt måste vi ändra. Alla behöver den här kompetensen.

Teknologin utvecklas i snabb takt och nya yrken och branscher uppstår hela tiden. Den senaste tidens snabba utveckling inom AI visar tydligt att många av morgondagens yrken inte kommer se likadana ut som idag. Men en sak är säker. De kompetenser som entreprenörskapet bygger på – att ha en positiv attityd, att vara öppen för förändring och att vara beredd att ta initiativ – kommer alltid vara värdefulla egenskaper.

Föräldrar, ta ert ansvar. Räck upp handen på nästa föräldramöte och fråga i vilken utsträckning era barn erbjuds kunskaper om ekonomi och entreprenörskap. Får de tillgång till UF? Och om inte, ifrågasätt varför. UF kan ge era barn värdefulla erfarenheter och färdigheter som kommer att forma deras framtid. Både ditt barn och samhället har allt att vinna på det.

Rudolf Antoni
Regionchef

Ung företagsamhet
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist