NYHET10 april 2024

Nu behöver Västra Götaland en politik för tillväxt

Det är fel tid för Regeringen att fortsätta hålla i skattepengarna. Den 15 april presenteras vårändringsbudgeten för 2024. Det finns nu alla möjligheter till en mer offensiv politik med reformer och investeringar som skapar bättre förutsättningar för tillväxt.

Foto: Canva

Genom att ge våra företag rätt förutsättningar för att växa, anställa rätt kompetens och utvecklas kan Västra Götaland bli rikare, tryggare och mer attraktivt för såväl människor som kapital och internationell kompetens. Om regeringen menar allvar med att bygga ett starkare och tryggare Sverige, är starka och välmående företag helt avgörande.

Svenskt Näringsliv efterfrågar reformer inom följande områden:

Politiken är helt beroende av välmående, växande och framgångsrika företag. Vår förmåga att försvara oss, klara välfärden och finansiera investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning hänger på tillväxtkraften i ekonomin.
Rudolf Antoni
Regionchef Västra Götaland

Infrastruktur: För många företag runt om i Västra Götaland är bristande infrastruktur ett tillväxthinder. Vi behöver investeringar för att stärka vägar och järnvägar för att få fart på ekonomin. Både gods och människor behöver kunna ta sig dit man behöver, när man behöver det. Utan förseningar, potthål eller inställda avgångar. Politiken behöver prioritera en infrastruktur som möter näringslivets behov och som gör att fler företag vill investera här.

Energiförsörjning: Fler än var tredje företagare planerar kommande år att genomföra investeringar som kräver mer elkraft, men över hälften tvekar kring om elen kommer att räcka till. Vi behöver öka elproduktionen och stärka elnätets kapacitet för att möta denna utveckling. Tillgång till stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser måste återigen bli en svensk konkurrensfördel.

Kompetensförsörjning: 7 av 10 företag i Västra Götaland upplever att det är svårt att rekrytera och vart tredje rekryteringsförsök misslyckas. Den mest eftersökta utbildningsnivån är gymnasial yrkeskompetens. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät bland lokala företag. Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och det behövs åtgärder för att fler ska vilja och kunna läsa en yrkesutbildning. Näringslivet måste få delta i utformningen av utbildningarna och samverkan mellan högskolan, utbildningsaktörer och näringslivet måste öka.

Sänkta skatter och avgifter: Sänk skatten för att göra företagande, utbildning och ansvarstagande mer lönsamt. Sänk arbetsgivaravgiften för unga, sänk skatten på arbete och stärk incitamenten att ta ett arbete, så att fler människor kan ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Sverige har fortsatt en av världens absolut högsta marginalskatter på högre inkomster. Vi har inte råd att skatta bort ambition och talang.

Se över tillståndsprocesser och regelverk: Långa ledtider och krångliga regelverk gör det svårare för företag att verka och växa. Skillnaderna i myndighetsutövningen mellan kommunerna i Västra Götaland är alltför stor. En hög servicenivå och främjande av tillväxt måste prägla företagens kontakter med myndigheterna, oavsett om det gäller kommuner, regionen eller länsstyrelsen.

Politiken är helt beroende av välmående, växande och framgångsrika företag. Vår förmåga att försvara oss, klara välfärden och finansiera investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning hänger på tillväxtkraften i ekonomin. Och den avgörs i sin tur av förutsättningarna för produktivt arbete och företagande. Politiken måste bli mer inriktad på att skapa förutsättningar för detta. Ett starkt Västsverige kräver ett starkt näringsliv.

Budget
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist