NYHET27 mars 2024

Vad gör du den 9 juni?

I veckan hade jag förmånen att samtala med Fredrik Persson, som är ordförande för BusinessEurope. Med sina 20 miljoner medlemsföretag från 34 länder representerar denna organisation näringslivets samlade röst i Europa och då särskilt i Bryssel. Samtalet väckte en hel del tankar för egen del som jag vill dela med mig av här.

Foto: Ernst Henry Photography AB & Canva

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då väljs 21 svenska ledamöter, med möjligheten att påverka EU:s framtid. Att EU fungerar och utvecklas i rätt riktning är avgörande för Sveriges välstånd. Mer än hälften av Sveriges export går till EU och omkring 600 000 jobb skapas i Sverige tack vara denna export. Därför är det oroande att EU som helhet halkar efter i tillväxttakt jämfört med USA och Kina. Vår tillväxt, handel och våra jobb i Sverige är direkt beroende av EU. Ett konkurrenskraftigt Europa är dessutom vår starkaste tillgång i en utmanande omvärld.

Därför oroas jag över det låga intresset för EU-politik och det kommande valet i dagens svenska samhällsdebatt. I det förra valet till Europaparlamentet i Sverige 2019 var valdeltagandet 55 procent, vilket kan jämföras med de 84,2 procent som röstade i riksdagsvalet 2022. I en tid av politisk apati och bristande engagemang är det avgörande att vi som medborgare förstår vårt ansvar och omfamnar vår rätt att rösta.

Jag vill ha ett framåtlutat EU som stöttar näringslivets kraft att driva utvecklingen när det gäller såväl teknik och digitalisering som klimatomställningen.
Rudolf Antoni

EU-parlamentsvalet är en möjlighet för svenskar att forma den politiska inriktningen för hela Europa. Trots att EU ibland kan uppfattas som avlägset och komplicerat, påverkar dess beslut och lagstiftning i hög grad våra vardagsliv. Från handelsavtal och miljöregler till rättigheter för arbetstagare och konsumentskydd, har Europaparlamentet makt att påverka en mängd olika frågor som berör oss alla. Att ignorera detta val är därför att avsäga sig vår rätt att påverka den politik som formar vårt samhälle och formar den europeiska gemenskapen i en riktning som speglar våra värderingar och intressen.

Det är även viktigt att komma ihåg att lågt valdeltagande kan underminera legitimiteten och effektiviteten hos de valda företrädarna. Europaparlamentet är en av de få institutioner där medborgarna har direkt inflytande genom val. Om vi inte utnyttjar denna möjlighet riskerar vi att lämna makten i händerna på en mindre representativ grupp. Genom att rösta kan vi säkerställa att våra valda ledamöter verkligen representerar vår vilja och våra intressen på den europeiska scenen.

För egen del vill jag se svenska EU-parlamentariker som arbetar för att stärka Europas konkurrenskraft. Vi måste värna den inre marknadens utveckling genom att bryta ned hinder för den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital. Med effektiva, transparenta och harmoniserade regler som tillämpas likadant i alla medlemsländer blir det enklare för svenska arbetstagare och bolag att vara verksamma i hela EU.

Jag vill se ett EU som är en stark spelare i en öppen värld. Handel med omvärlden är helt avgörande för det svenska välståndet. I stället för att sätta upp ekonomiska barriärer i strävan efter större ”suveränitet”, måste vi nu åter fokusera på växande, öppna och konkurrenskraftiga marknader som ökar produktiviteten.

Jag vill ha ett framåtlutat EU som stöttar näringslivets kraft att driva utvecklingen när det gäller såväl teknik och digitalisering som klimatomställningen. Detta uppnås när ambitiösa mål kombineras med ekonomisk tillväxt och stärkt europeisk konkurrenskraft. EU:s lagstiftningsfokus ligger ofta på hindrande och skyddande åtgärder där företagen misstänkliggörs. Men regler ska inte skapa onödig byråkrati, kunna tillämpas eller tolkas på olika sätt i olika länder, eller innebära oförsvarbara kostnader för företag. Då blir de tillväxthämmande och våra företag måste kunna konkurrera på en global marknad där regelbördan är betydligt lättare.

Samtidigt lider vi av kompetensbrist i Europa. Den gröna omställningen och den snabba teknikutvecklingen kräver att personer med rätt kompetens kan ta sig an de arbetsuppgifter som skapas på den nya arbetsmarknaden. EU måste därför satsa på innovation, forskning och utveckling för att möta framtiden. Vi behöver dessutom underlätta möjligheten för både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare att arbeta och röra sig inom EU.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vi röstar i EU-parlamentsvalet eftersom det ger oss möjlighet att påverka politiken på både nationell och europeisk nivå, att uttrycka våra åsikter om Europas framtid och att säkerställa att våra valda representanter är legitima och effektiva. Det är även ett sätt att säkerställa att vi får ett framåtlutat och enat EU som inte blir ifrånsprunget av Kina och USA. Så ta ansvar för din framtid, ta plats vid valurnan och låt din röst höras i den europeiska demokratin.

Stärk EU:s konkurrenskraftEU
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist