NYHET8 mars 2024

Andelen kvinnliga företagare ökar i Västra Götaland – men stor potential för fler

Den 8 mars är internationella kvinnodagen. Med anledning av den presenterar Svenskt Näringsliv nya siffror som visar hur många kvinnor som är med och driver företag i någon av Västra Götalands 49 kommuner.

Foto: Svenskt Näringsliv & Canva

Sverige är internationellt känt för att präglas av jämställda attityder och värderingar. I jämförelse med andra länder har vi dessutom en stor andel kvinnor som yrkesarbetar. När det kommer till företagare är dock skillnaden betydligt större mellan kvinnor och män.

En ny sammanställning från Svenskt Näringsliv visar att 47 959 kvinnor är med och driver företag i någon av Västra Götalands kommuner. Totalt är siffran för både kvinnor och män 157 726 vilket innebär en fördelning där endast tre av tio som driver företag är kvinnor.

- Vi missar en stor potential här. Historiskt sett har företagandet varit betydligt högre bland män än bland kvinnor. I Västra Götalands län skulle det krävas ytterligare 61 808 kvinnor som är med och driver företag för att komma i nivå med männen, säger Rudolf Antoni.

Jämfört med för 10 år sedan är den procentuella andelen av befolkningen som är kvinnliga företagare rekordhög. Från 6,8 procent år 2014 till 7,7 procent år 2024. Men det går för långsamt. Sverigesnittet är 8,4.

- Vi är alla överens om att vi behöver fler kvinnor som startar och driver företag, fler kvinnor som satsar och tar steget från anställd till egenföretagare. Här kan politiken hjälpa företagaren över lag genom att minska på de inslag som ökar riskerna med att starta eller involvera sig i ett företag, säger Rudolf Antoni.

Om undersökningen

Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag. Syftet är att visa om andelen kvinnor som är med och driver företag ökar eller minskar. En företagsam kvinna definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid.

Lokalt FöretagsklimatKvinnlig företagsamhetFöretagsamhet
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist