LogoLogo
LogoLogo

Anna Hedberg

Regionchef

Ansvarig för regionverksamheten i Värmlands län. Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning.

Latest Articles by Anna Hedberg

ARTICLE — 12 April 2021

Pandemilagen i Värmland, vad gäller?

Under ett dialogmöte fick våra medlemsföretagare möjlighet att ta del av, och ställa frågor kring, Länsstyrelsens senaste information om pandemilagen. Här finner ni det viktigaste. 
ARTICLE — 12 March 2021

Principiellt viktigt

Från och med nyårsdagen 2024 blir efterhandsdebiteringen ”default” i alla kommuner. ”Inte en dag för tidigt”, skriver Anna Hedberg i en kommentar.
ARTICLE — 14 January 2021

Så kan kommunerna i Värmland göra fler och bättre affärer med näringslivet 

Anna Hedberg kommenterar den sammanställning som vi presenterade tidigare i veckan där vi gått igenom hur stor andel av den kommunala verksamheten i Värmlands kommuner som köps in från företag, föreningar och stiftelser.
ARTICLE — 8 January 2021

En lag med tydliga brister

ARTICLE — 18 December 2020

Tänk om vi kan ta med oss detta

För många av oss har 2020 varit ett mörkt år. Det finns nog de som skulle säga att det har varit ett uselt år, ett hopplöst och nedbrytande år. Därför har vi under december valt att lyfta fram ljuspunkter, för det finns ändå sådana i allt det mörka.
ARTICLE — 8 December 2020

Ny undersökning: Återhämtningen stoppas upp

Den på nytt ökande smittspridningen stoppar uppgången i ekonomin som påbörjades under tredje kvartalet.
ARTICLE — 27 November 2020

”Fortsätt underlätta för företagen”

ARTICLE — 29 October 2020

Om värmländska företag går bra, går det också bra för Värmland

Läs regionchef Anna Hedbergs krönika
ARTICLE — 9 October 2020

Coronakrisen - tillbakablick, nuläge och framtid i Värmland

Stina Sjölin, tf. regional utvecklingsdirektör i Region Värmland, Lars Sätterberg, utvecklingschef i Hagfors kommun och Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare i Hagfors kommun, ger en inblick i hur de upplever coronakrisen och hur vi på bästa sätt ska tackla framtiden.
ARTICLE — 23 September 2020

Ny ranking: Grums i topp och Hammarö i botten

Värmlands bästa företagsklimat finns i Grums som hamnar på en 20:e plats i landet. Det är Grums allra bästa placering sedan mätningen startade 2001. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2020 som redovisas idag.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist