NYHET3 juli 2024

Eldsjäl bakom god service och gott bemötande

Kompetensförsörjning och regelförenklingar är centralt för Magnus Christoffersson som driver Frykenbadens Camping utanför Kil. Under ett besök blir det tydligt att Magnus som företagare både lever för och brinner för att förbättringar ska bli till.

Foto: Frykenbaden Resort

Magnus möter upp direkt innanför dörren till anläggningens reception med ett brett leende och ett glatt ”Välkommen till Frykenbaden” denna vackra försommarmorgon intill Fryken. Anläggningen erbjuder sedvanlig camping plus en palett med aktiviteter och en restaurang för de campande gästerna samt för större evenemang. Precis som för övriga kollegor inom besöksnäringen hade Magnus och hans medarbetare några riktigt tuffa år under pandemin. Men verksamheten lyckades ändå hålla näsan över vattenytan och i sommar ser bokningsläget på campingen riktigt bra ut.

- Servicen och gästupplevelsen är centralt i allt vi gör! Vi är här för gästerna och inte tvärtom! Det är oerhört viktigt och roligt att jobba på det sättet, berättar Magnus.

Frykenbadens camping fylls av verksamhet och liv och leds av Magnus sedan 2016. Dessförinnan var det Magnus pappa Uno som utvecklade verksamheten mellan åren 1986-2015.

Förutom att driva och utveckla arbetet på Frykenbaden så har Magnus en bredare inblick i företagarfrågor eftersom han är engagerad som vice ordförande i styrelsen för Visita Mellersta samt ingår i Kils kommuns företagarråd. I båda dessa forum så ligger mycket fokus på kompetensförsörjning och behovet av regelförenklingar och tillämpningar och det är just sådana frågor som Magnus verkligen möter i den egna verksamheten.

- Vi kan konstatera att många av reglerna är gamla och inte har hängt med i utvecklingen i samhället. De är helt enkelt inte anpassade för den tid och förhållanden som råder idag. Några exempel på det är ju (det numera avskaffade) danstillståndet eller reglerna kring alkoholtillstånd och specifika krav på servering av mat. Det senare innebär ganska ofta problem i våra och andra företags verksamheter.

Magnus pekar här på problem som gör att vissa inriktningar av restaurang-verksamhet får svårt att etablera sig.

Skillnader i myndighetsutövning

Dessvärre är det, menar Magnus, ganska stora skillnader i tolkning och bedömning av lagar och regler beroende av var i landet man bedriver sin verksamhet. Det finns kommuner som är väldigt framåt och som kreativt tagit sig an och vidareutvecklat eller reviderat matkravet för att få ett alkoholtillstånd.

- Företagare vill ju göra rätt och vi vill utveckla våra verksamheter och då behöver vi support så att det blir rätt. Man behöver inte nödvändigtvis förändra systemen i stort utan bara få hjälp att förstå hur man enklast ska göra. Många av de regler vi drabbas av är EU-bestämmelser. Då behöver vi definitivt inte att Sverige sätter högre krav på företagen än vad EU-regelverket gör, fortsätter Magnus.

Kompetensförsörjning utmanar nästan alla företag

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för hela näringslivet oavsett bransch. Pandemin innebar att många anställda blev friställda inom besöksnäringen och sökte sig till andra branscher eller till utbildning. Läget behöver stabiliseras igen och speciellt svårt är det att rekrytera nya medarbetare inom kockyrket. Idag finns en uppskattad kock hos Frykenbaden, men det har inte alltid varit självklart.

- De yrkesförberedande programmen är grundstenen inom våra olika branscher inom besöksnäringen och här behöver näringslivet fortfarande få mer att säga till om. Inte minst så att skolan utbildar ungdomar till jobb som det finns behov av. En positiv utveckling är att vi idag ser att Visitas certifieringsprogram för hotell-och restaurang håller på att implementeras i utbildningen i Karlstad, berättar Magnus.

- Det gäller att vara attraktiv som arbetsgivare och skapa en arbetsplats och arbete där vi tydligt jobbar tillsammans. Ungdomar idag behöver hjälp att få erfarenheten men också friheten att visa att man klarar av sina uppgifter. Policyn som Magnus driver är att unga kan hjälpa unga på arbetsplatsen genom aktivt och kontinuerligt lärande. Om då andra unga kan supporta ”nykomlingarna” så stärks både samarbete, arbetsgemenskap och ansvarstagande.

Kommunen och företagen sitter i samma båt

I Kils lokala företagarråd lyfts frågor om förbättringar av företagsklimatet och hur Kils kommun kan bli ännu bättre att bo och verka i. Att ingå i rådet har varit en självklarhet för Magnus och han anser att det är viktigt att engagera sig och samverka för att nå framgång.

- Vi sitter i samma båt; kommunen och företagen, och är beroende av varandra för att få utveckling. Dessutom genererar ju företagen och deras anställda skatteintäkter som kommunen använder till välfärdstjänsterna. Då måste näringslivet ha goda och enkla förutsättningar för att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Svårare än så behöver det inte vara, avslutar Magnus.

KompetensförsörjningLokalt FöretagsklimatTillståndsprocesser
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist