LogoLogo
LogoLogo

Tara Muinafshar

Skattejurist

Tara Muinafshar skriver Àven i bloggen Fokus pÄ skatterna.

Latest Blog posts by Tara Muinafshar

Latest Articles by Tara Muinafshar

BLOG POST — 8 October 2021

Viktiga momsförslag saknas i partiernas skuggbudgetar

BLOG POST — 16 September 2021

EU-parlamentets rapport om momsskattesatser, momstapp och regelbörda

COMMENT — 26 August 2021

Remiss av promemorian Nya mervÀrdesskatteregler om vissa förvÀrv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

BLOG POST — 14 June 2021

Omdiskuterat EU-förslag om momsskattesatser Äter pÄ tapeten

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist