Tara Muinafshar

Tax advisor

Tax advisor at the tax department.

Tara Muinafshar skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Tara Muinafshar

Latest Articles by Tara Muinafshar

BLOG POST — 20 February 2024

Potential changes ahead for the Swedish VAT treatment of second-hand goods and donations

BLOG POST — 19 February 2024

Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor utreds

COMMENT — 15 December 2023

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT)

COMMENT — 15 December 2023

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning

COMMENT — 15 December 2023

Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU

COMMENT — 31 October 2023

Remittering av kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

COMMENT — 28 July 2023

Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024

BLOG POST — 9 June 2023

Välkommen uppföljning av FoU-avdraget och expertskattereglerna

En särskild utredare ska se över FoU-avdraget och expertskattereglerna. Bra, anser Tara Muinafshar, skattejurist, i ett blogginlägg på Fokus på skatterna.
COMMENT — 17 May 2023

Remittering av promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

BLOG POST — 16 March 2023

Samsyn med Skatteverket om FoU-avdraget

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist