Tara Muinafshar

Tax advisor

Tax advisor at the tax department.

Tara Muinafshar skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Tara Muinafshar

Latest Articles by Tara Muinafshar

BLOG POST — 4 July 2024

Dags för lagändring – sponsring är inte en gåva

POSITION PAPER — 4 July 2024

Säkerställ avdragsrätten för kommersiellt motiverade utgifter – Hemställan om lagändring

BLOG POST — 18 June 2024

New analysis of the EU reporting landscape 2011-2024 exposes legal certainty issues  

POSITION PAPER — 18 June 2024

Legal Certainty Issues Linked to Increased Reporting

BLOG POST — 16 May 2024

Äntligen rör det på sig – lokalhyresmomsen och justeringsreglerna utreds 

BLOG POST — 14 May 2024

Nytt EU-direktiv om källskatter antaget

BLOG POST — 20 February 2024

Potential changes ahead for the Swedish VAT treatment of second-hand goods and donations

BLOG POST — 19 February 2024

Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor utreds

COMMENT — 15 December 2023

Remiss av kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU

COMMENT — 15 December 2023

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Business in Europe: Framework för income taxation, BEFIT)

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist