Economist

Latest Articles by Johan Lidefelt

REPORT — 25 June 2024

Driv på för investeringar och konkurrenskraft

COMMENT — 9 November 2023

Remiss av SOU 2023:24 Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration

REPORT — 7 November 2023

Att se om sitt hus: Har kommuner och regioner sparat tillräckligt i goda tider för att klara kommande kriser?

REPORT — 28 June 2023

Reformer för ökad produktivitet och tillväxt

REPORT — 21 June 2023

Reformer för fler i arbete - En regional analys

ARTICLE — 20 February 2023

700 000 i långvarigt utanförskap

Hundratusentals svenskar är inte självförsörjande. Minskat utanförskap på arbetsmarknaden kräver ett batteri av åtgärder och ett uthålligt politiskt ledarskap, skriver ekonomerna Sven-Olov Daunfeldt och Johan Lidefelt.
REPORT — 19 February 2023

Reformer för fler i arbete

Den här rapporten adresserar ett av de största strukturella ekonomiska problemen i Sverige – den dåligt fungerande arbetsmarknaden och det stora utanförskapet.
ARTICLE — 15 June 2022

Dags att lämna kvartalspolitiken bakom sig

Det är nödvändigt att inte förlora det långsiktiga perspektivet i den ekonomiska politiken, den tjänar Sverige väl, skriver Svenskt Näringslivs ekonomer.
ARTICLE — 1 October 2021

Det behövs en politik för ökad självförsörjning

1,3 miljoner svenskar i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva. För att vända trenden krävs en tydlig arbetslinje och förutsättningar för företagen att investera, växa och anställa, skriver nationalekonomerna Maria Mikkonen och Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv.
COMMENT — 24 May 2021

Remiss av promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist