Filip Areström

Trainee

Trainee Stockholm & Gotland

Latest Articles by Filip Areström

ARTICLE — 18 January 2024

Johan är ny praktikant på regionkontor Stockholm/Gotland

Fram till sommaren gör statsvetarstudenten Johan Eklöf praktik på Svenskt Näringsliv i Stockholms län och på Gotland. Vi ställde några frågor för att lära känna honom bättre.
ARTICLE — 20 December 2023

30 procent av de gotländska företagen ser risk för varsel

Företagen och hushållen har haft det tufft och sett pessimistiskt på framtiden. Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet visar att de gotländska företagen har haft ett tufft år och att situationen framöver är fortsatt dyster.
ARTICLE — 20 December 2023

30 procent av Stockholmsföretagen ser risk för varsel

Trots en avmattning i inflation och en riksbank som nu har lämnat räntan orörd ser företagen i Stockholmsregionen pessimistiskt på framtiden och sannolikt är den fulla effekten av Riksbankens räntehöjningar ännu inte nådd.
ARTICLE — 20 September 2023

Positiv utveckling för företagsklimatet på Gotland

Gotland återhämtar fjolårets tapp i årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Gotland placerar sig på plats 237 av 290 och klättrar 14 placeringar. Över en tioårsperiod så har regionen haft en uppåtgående trend.
ARTICLE — 20 September 2023

Danderyd har bäst företagsklimat i länet

Danderyd har Stockholms bästa företagsklimat, tätt följda av Solna. Nykvarn klättrar 50 placeringar och är årets klättrare i länet. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
ARTICLE — 17 July 2023

Stockholms vägnät bromsar företagens tillväxt

Sveriges infrastruktur har under en lång tid varit eftersatt. Runt om i landet rapporteras det om ett vägnät som inte håller en tillräckligt hög standard. Ett problem som vi även ser i Stockholm.
ARTICLE — 23 May 2023

Företagen och politikerna överens om hur företagsklimatet ska förbättras

Kortare handläggningstider, fler bostäder, fler som går en yrkesutbildning och bättre dialog mellan företagen och regionen. Det är fyra av de högst prioriterade frågorna för ett förbättrat gotländskt företagsklimat, enligt företagen. Och när politikerna tillfrågas tycker de likadant.
ARTICLE — 8 February 2023

Vargavinter övergår i vargaår

Företagen går en tuff tid tillmötes. Mycket talar för att det redan dystra läget kommer att förvärras ytterligare. För femte kvartalet i rad visar Svenskt Näringslivs företagarpanel att förväntningarna på framtiden hos Stockholmsföretagen fortsätter att dala.
ARTICLE — 25 October 2022

”Vi har blivit tillbakakastade till pandemiåren”

För företagen i Stockholm är framtiden oviss och många pressas hårt av skenande energipriser. På Nygårds Värdshus i Täby berättar krögare Kenneth Kovanen att de redan i augusti började känna oro inför vintern.
ARTICLE — 18 October 2022

I Solna fortsätter företagsklimatet blomstra

Solna stad har fortsatt Stockholms läns bästa företagsklimat. Bakom framgången ligger ett gediget arbete från kommunledning ned till enskilda medarbetare.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist