Filip Areström

Trainee

Trainee Stockholm & Gotland

Latest Articles by Filip Areström

ARTICLE — 7 June 2024

Näringslivet ser vändningen framför sig

Varje kvartal tar Svenskt Näringsliv temperaturen på det regionala näringslivet i Stockholm. Under årets andra kvartal visar näringslivet att tiderna fortsatt är utmanande samtidigt som vi ser en blygsam optimism om framtiden.
ARTICLE — 21 May 2024

Brottsligheten hämmar företagsklimatet i Stockholms län

Svenskt Näringslivs årliga undersökning Lokalt företagsklimat är här. På företagens önskelista för ett bättre företagsklimat står minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre dialog mellan kommun och företag samt förbättring av det lokala vägnätet.
ARTICLE — 21 May 2024

Företagsklimatet tar ett steg tillbaka på Gotland

Svenskt Näringslivs årliga undersökning Lokalt företagsklimat är här. Kortare handläggningstider, fler bostäder, bättre förståelse för företagande hos regionens beslutsfattare och bättre dialog mellan regionen och företagen står högst upp på företagens önskelista för ett bättre företagsklimat.
ARTICLE — 7 May 2024

En resa genom den gröna omställningen: Tre företag som banar vägen för en hållbar framtid

Det är företagen som möjliggör omställningen. Under en heldag samlade Svenskt Näringsliv företagare och politiker för en resa genom Östhammars kommun för att träffa företag som på olika sätt är med och driver utvecklingen åt rätt håll, mot en grönare och mer hållbar framtid.
ARTICLE — 21 March 2024

Gymnasial yrkesutbildning mest efterfrågad

De gotländska företagarna är de som i störst utsträckning själva arbetar mer när rekryteringar misslyckas. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar också att gymnasial yrkesutbildning är det mest efterfrågade utbildningsnivån och att rätt attityder och engagemang skapar rekryteringssvårigheter.
ARTICLE — 21 March 2024

En femtedel av rekryteringsförsöken i Stockholm misslyckas

Var femte rekryteringsförsök i Stockholm misslyckas. Allra svårast har företagen att hitta yrkesutbildade. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar också att brist på personer med rätt engagemang och attityd bidrar till rekryteringsproblemen.
ARTICLE — 18 January 2024

Johan är ny praktikant på regionkontor Stockholm/Gotland

Fram till sommaren gör statsvetarstudenten Johan Eklöf praktik på Svenskt Näringsliv i Stockholms län och på Gotland. Vi ställde några frågor för att lära känna honom bättre.
ARTICLE — 20 December 2023

30 procent av de gotländska företagen ser risk för varsel

Företagen och hushållen har haft det tufft och sett pessimistiskt på framtiden. Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet visar att de gotländska företagen har haft ett tufft år och att situationen framöver är fortsatt dyster.
ARTICLE — 20 December 2023

30 procent av Stockholmsföretagen ser risk för varsel

Trots en avmattning i inflation och en riksbank som nu har lämnat räntan orörd ser företagen i Stockholmsregionen pessimistiskt på framtiden och sannolikt är den fulla effekten av Riksbankens räntehöjningar ännu inte nådd.
ARTICLE — 20 September 2023

Positiv utveckling för företagsklimatet på Gotland

Gotland återhämtar fjolårets tapp i årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Gotland placerar sig på plats 237 av 290 och klättrar 14 placeringar. Över en tioårsperiod så har regionen haft en uppåtgående trend.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist