Stefan Kvarfordt

Latest Articles by Stefan Kvarfordt

REPORT — 18 March 2024

Svenskt Näringslivs kommentarer till EU-kommissionens åtgärdsplan för elnät

COMMENT — 11 March 2024

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2

ARTICLE — 8 February 2024

Välkomna klimatambitioner från EU – nu börjar det hårda arbetet

EU-kommissionens rekommendationer för klimatmål till 2040 är ambitiösa. Men nu behöver politiken, såväl på europeisk som på nationell nivå, lägga fokus på att omsätta ambitioner till verkstad, skriver Stefan Kvarfordt, expert på energi- och klimatpolicies i EU.
REPORT — 11 January 2024

Carbon Border Adjustment Mechanism - manual

ARTICLE — 10 January 2024

Dags för ”klimattullar” – så ska företagen tänka

En manual från Svenskt Näringsliv kan underlätta för företag att rapportera in de koldioxidutsläpp deras import från länder utanför EU har orsakat.
POSITION PAPER — 14 November 2023

2040 climate target: Why the EU must maintain climate leadership

REPORT — 5 October 2023

Reporting obligations during the transitional period of the carbon border adjustment mechanism

POSITION PAPER — 27 June 2023

Additional comments to the replies to the Commission public consultation’s questionnaire and free text replies

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist