Niklas Beckman

Senior Legal Advisor

National and international labour law issues. Advisor to member organisations and companies, and advocating the Confederations positions in labour law issues.

Latest Articles by Niklas Beckman

COMMENT — 7 September 2021

Remiss av Ds 2021:16, 17 och 18 om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

COMMENT — 1 March 2021

Remiss I2021/00001 - Kompletterande bestämmelse om kör- och vilotider

COMMENT — 26 October 2020

Remittering av SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt

Svenskt Näringsliv anser dock att de positiva effekterna av utredningens förslag trots allt överväger de negativa. Förslagen bör därför genomföras.
REPORT — 19 October 2020

Allmän visstid ger större jobbchanser

Anställningsformen allmän visstidsanställning gör att det blir enkelt att anställa och är mycket viktig för att skapa vägar till fast förankring på arbetsmarknaden.
COMMENT — 16 September 2019

Remittering av betänkandet Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

ARTICLE — 31 January 2019

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
COMMENT — 26 October 2018

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

COMMENT — 12 September 2018

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

COMMENT — 12 September 2018

Tid för utveckling (SOU 2018:24)

ARTICLE — 9 July 2018

Vanligt att arbetstiden höjs

Hyvling är en trend med förödande konsekvenser, anser fackliga företrädare. Av debatten är det lätt att få uppfattningen att de anställdas arbetstid sänks, inte höjs. I praktiken ser det annorlunda ut, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist