Rapport19 oktober 2020

Allmän visstid ger större jobbchanser

Anställningsformen Allmän visstidsanställning gör att det blir enkelt att anställa – och anställas. Därmed skapas fler jobb, vilket är bra för såväl arbetstagare som företagare.

Statistik till och med 2019, specialbeställd från SCB för den här rapporten, visar att anställningsformen allmän visstid är mycket viktig för att skapa vägar till fast förankring på arbetsmarknaden.

• Varje kvartal lämnar 30 000 personer arbetslöshet för en allmän visstidsanställning. Det är nära tre gånger fler än antalet som får en provanställning eller ett vikariat.

• Varje kvartal går 34 000 personer vidare från en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Motsvarande siffror är ca 15 000 från vikariat och 25 500 från en provanställning.

Allmän visstidsanställning har förenklat jobbskapande och ökat möjligheten att hitta jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända och utrikes födda med lägre utbildning. Att underlätta för dessa att hitta arbete är fortsatt en av de största utmaningarna på arbetsmarknaden.

Att de allmänna visstidsanställningarna i så hög utsträckning övergår i fasta jobb visar hur viktigt det är att individer får chansen på arbetsmarknaden. Det visar också på betydelsen av anställningsformer som förenklar arbetsgivarens anställningsbeslut och minskar den risk arbetsgivaren tar initialt i samband med anställningar.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist