Ulrika Wallén

Policy Expert for Higher Education Policy

Responsible for issues relating to higher education such as skills supply, dimensioning, quality and relevance, lifelong learning, collaboration between universities and colleges and the business community regarding supply and demand for better matching, and links to the labour market.

Latest Articles by Ulrika Wallén

ARTICLE — 15 May 2024

Bra att högre utbildning styrs mot näringslivets kompetensbehov

Produktivitetskommissionens delbetänkande innehåller en hel del bra förslag som gäller högre utbildning. Särskilt förslaget om att i högre grad koppla resurser för högre utbildning till arbetsmarknadens behov, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
ARTICLE — 25 April 2024

Nu ska det bli lättare att forska och jobba samtidigt

Svenskt Näringsliv välkomnar att det blir enklare att kombinera arbete i näringslivet med en akademisk karriär, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
COMMENT — 22 April 2024

Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

ARTICLE — 19 April 2024

Centralt att högskoleutbildningar anpassas efter en föränderlig arbetsmarknad

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens utredning om att lärosätenas utbildningsutbud ska utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
ARTICLE — 10 April 2024

Internationella forskare viktiga för näringslivets kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige, skriver experterna Ulrika Wallén­­­ och Amelie Berg.
ARTICLE — 25 March 2024

Varför är det så tyst om högre utbildning?

Högre utbildning är inte bara ett underreformerat utan också ett underdiskuterat område, skriver Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik. Svenskt Näringsliv har tillsammans med en grupp experter mötts för att diskutera och utveckla en högskolepolicy för Sverige.
ARTICLE — 17 January 2024

Högskolan måste bana väg för livslångt lärande

Utbildningsutbudet i högskolan måste understödja näringslivets kompetensförsörjning. Det handlar både om bättre grundutbildning och vassare fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
REPORT — 13 December 2023

Utbildning för arbetsmarknaden eller för arbetslöshet? Konsekvenser av den högre utbildningens bristande matchning mot arbetsmarknadens behov

REPORT — 11 December 2023

Vart leder regeringens ingenjörssatsning?

REPORT — 15 September 2023

Högskolepejl - Högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist