LogoLogo
LogoLogo

Ulrika Wallén

Policyexpert kompetensförsörjning

Ansvarar för frågor om högre utbildning såsom kompetensförsörjning, dimensionering, kvalitet och relevans, livslångt lärande, samverkan mellan universitet och högskola respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning samt koppling till arbetsmarknaden.

Ulrika Wallén skriver även i bloggen Kompetensförsörjning.

Latest Blog posts by Ulrika Wallén

Latest Articles by Ulrika Wallén

BLOG POST — 3 December 2021

Framtidens ingenjörer och behovet av ett bättre anpassat kursutbud som matchar näringslivets efterfrågan

Arbetsmarknaden förändras ständigt samtidigt som företagen har svårt med sin kompetensförsörjning. Det ställer krav på relevant grundutbildning men också fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Utbildningsutbudet i högskolan måste underlätta näringslivets kompetensförsörjning.
BLOG POST — 19 November 2021

Svenskt Näringslivs syn på samverkan och Högskolan i Halmstad som ett gott lärande exempel 

REPORT — 26 October 2021

Kompetensförsörjning för klimatomställningen

ARTICLE — 15 July 2021

Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas

Utbildningsutbudet i högskolan måste underlätta näringslivets kompetensförsörjning. Arbetsmarknadens behov måste i högre grad styra kursutbudet. En framgångsfaktor är en god samverkan mellan universitet och högskolor respektive näringslivet avseende utbud och efterfrågan för en bättre matchning.
BLOG POST — 2 June 2021

LAS-överenskommelsen och hur den kommer att påverka universitet och högskolors verksamhet

BLOG POST — 27 May 2021

Framtidens ingenjörer – vilka kommer vara de viktigaste kompetenserna?

BLOG POST — 11 May 2021

Kompetensförsörjning för ett fossilfritt Sverige

BLOG POST — 7 May 2021

Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas

REPORT — 25 January 2021

Utbildning för kompetensutveckling och omställning – Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas

ARTICLE — 18 December 2020

Viktiga satsningar i forskningsproppen

Regeringen har presenterat sin stora forsknings- och innovationsproposition för 2021-2024. Svenskt Näringsliv ser positivt på inriktningen mot ökad konkurrenskraft och attraktivitet för privata FoU-investeringar, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert och Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist