Ulrika Wallén

Policy Expert for Higher Education Policy

Responsible for issues relating to higher education such as skills supply, dimensioning, quality and relevance, lifelong learning, collaboration between universities and colleges and the business community regarding supply and demand for better matching, and links to the labour market.

Latest Articles by Ulrika Wallén

ARTICLE — 17 January 2024

Högskolan måste bana väg för livslångt lärande

Utbildningsutbudet i högskolan måste understödja näringslivets kompetensförsörjning. Det handlar både om bättre grundutbildning och vassare fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert.
REPORT — 13 December 2023

Utbildning för arbetsmarknaden eller för arbetslöshet? Konsekvenser av den högre utbildningens bristande matchning mot arbetsmarknadens behov

REPORT — 11 December 2023

Vart leder regeringens ingenjörssatsning?

REPORT — 15 September 2023

Högskolepejl - Högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden

REPORT — 28 February 2023

Företagens behov av internationell kompetens - Så vinner Sverige kampen om talangerna

REPORT — 29 November 2022

Kunskapsnation på sluttande plan? Reformförslag för svensk högre utbildning och forskning

ARTICLE — 30 September 2022

”Studenterna förlorar på högskolepolitiken”

Dagens högskolepolitik är inte utformad för att matcha arbetsmarknaden, skriver Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning och högskolepolitik.
REPORT — 20 September 2022

Högskolepejl - Högskolestudenters etablering på arbetsmarknaden

ARTICLE — 23 June 2022

Välkommen inventering av utbud för omställning!

Regeringen har gett statliga universitet och högskolor uppdraget att analysera sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma. Bra, men det krävs mer, anser Svenskt Näringsliv.
REPORT — 15 June 2022

Håller svensk högre utbildning måttet när det kommer till kvalitet och relevans? En jämförande analys av svensk högre utbildning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist