Björn Wedin

Expert handelspolitik

Internationella handelsfrågor, handelspolitik, frihandelsavtal, WTO.

Latest Articles by Björn Wedin

ARTICLE — 5 October 2023

Global trade faces headwinds

Businesses need progress in the making of modern trade rules fit for the 21st century. The WTO Ministerial Conference, MC13, in February provides a venue in that sense. However, many obstacles remain to be cleared as global trade still faces headwinds.
ARTICLE — 29 September 2023

Den globala handeln jobbar i motvind

WTO:s ministerkonferens, MC13, i februari blir ett rejält test. Kommer näringslivets önskemål om moderna handelsregler och globala lösningar att hörsammas? Det skriver experterna Björn Wedin och Ester Eriksson.
ARTICLE — 2 June 2023

High-level seminar on The EU trade agenda until the 2024 European elections

ARTICLE — 31 May 2023

Högnivåseminarium: Samförstånd om proaktiv handelsagenda i EU

”En handelsagenda som fokuserar på nya och förstärkta handelsmöjligheter för Europa och europeiska företag är viktigare än någonsin”, sa Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, under ett högnivåseminarium i Bryssel.
ARTICLE — 2 March 2023

Proposed rules on corporate governance risk having negative effects on sustainable transition

The proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive is approaching its final phase as the European Parliament is negotiating its position prior to the initiation of the trilogue with the Council and the Commission.
ARTICLE — 1 March 2023

Due diligence i leverantörskedjor måste göras hanterbart och inte hämma befintligt hållbarhetsarbete

Direktivförslaget Corporate Sustainability Due Diligence måste bli praktiskt tillämpbart och inte hämma företagen i hållbarhetsarbetet.
ARTICLE — 17 October 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.
ARTICLE — 23 September 2022

Stärk dialogen mellan näringslivet och WTO

Världshandelns svar på Almedalsveckan, WTO Public Forum, behöver hjälpa till att sätta fokus på behovet av moderna globala handelsregler. ”Näringslivet spelar en viktig roll i arbetet. Det är trots allt företag som bedriver internationell handel”, skriver Björn Wedin, expert på handelspolitik.
ARTICLE — 20 June 2022

WTO visar livstecken

Handelsministrarna från Världhandelsorganisationens 164 medlemsländer samlades i Genève för den två år uppskjutna ministerkonferensen – MC12. Förväntningarna på konkreta resultat var svala men efteråt kan konstateras att det multilaterala handelssystemet visar livstecken.
ARTICLE — 7 June 2022

Business survey: delivery delays are hampering imports 

Swedish businesses face major problems with their imports. In the Confederation of Swedish Enterprise’s latest survey, more than eight out of ten companies say they are encountering problems. It is mainly delays in deliveries and rising prices that they are experiencing.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist