Nils Paul

Expert infrastruktur

Ansvarar för transport- och infrastrukturfrågor både nationellt och på EU-nivå.

Latest Articles by Nils Paul

ARTICLE — 8 May 2024

Flera produktiva förslag om svenska vägar och järnvägar

Produktivitetskommissionens delbetänkande som presenterades nyligen innehåller flera bra förslag om transportinfrastruktur. Men frågan om den framtida dimensioneringen av transportsystemet får för litet utrymme, skriver Nils Paul, infrastrukturexpert.
COMMENT — 2 May 2024

Remiss av promemorian Sänkt flygskatt

COMMENT — 25 April 2024

Remiss av promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

COMMENT — 8 April 2024

Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

REPORT — 29 February 2024

Samhällsnytta & konkurrenskraft - En rapport om privat kapital i infrastruktur och vägen framåt

ARTICLE — 16 February 2024

Företagen i Blekinge behöver bättre infrastruktur

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Johan Dalén och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 16 February 2024

Företagen i Skåne behöver bättre vägar

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Johan Dalén och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 12 February 2024

Företagen i Kronoberg behöver bättre vägar

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Ulrica Bennesved och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 12 February 2024

Företagen i Kalmar län behöver bättre infrastruktur

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Ulrica Bennesved och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 12 February 2024

Debatt: Stora brister i Jönköpings infrastruktur

I Jönköpings län finns många små- och medelstora företag med högt varuexportvärde, som är beroende av tillförlitliga transporter. Men när länets företag varje år får betygsätta infrastrukturen i sin kommun når endast tre av tretton kommuner i länet upp till betyget bra eller över.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist