Nils Paul

Expert infrastruktur

Ansvarar för transport- och infrastrukturfrågor både nationellt och på EU-nivå.

Latest Articles by Nils Paul

REPORT — 29 February 2024

Samhällsnytta & konkurrenskraft - En rapport om privat kapital i infrastruktur och vägen framåt

ARTICLE — 16 February 2024

Företagen i Blekinge behöver bättre infrastruktur

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Johan Dalén och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 16 February 2024

Företagen i Skåne behöver bättre vägar

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Johan Dalén och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 12 February 2024

Företagen i Kronoberg behöver bättre vägar

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Ulrica Bennesved och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 12 February 2024

Företagen i Kalmar län behöver bättre infrastruktur

”Årets vinterväder har ställt till stora problem på landets vägar. Den dåliga infrastrukturen påverkar företagens möjligheter att växa och anställa, och i förlängningen hotar det både jobb och skatteintäkter”, skriver Ulrica Bennesved och Nils Paul i en debattartikel.
ARTICLE — 12 February 2024

Debatt: Stora brister i Jönköpings infrastruktur

I Jönköpings län finns många små- och medelstora företag med högt varuexportvärde, som är beroende av tillförlitliga transporter. Men när länets företag varje år får betygsätta infrastrukturen i sin kommun når endast tre av tretton kommuner i länet upp till betyget bra eller över.
ARTICLE — 9 February 2024

Västsverige behöver tillförlitliga transporter

Det är dags att få fart på infrastrukturen. Svenskt Näringsliv vill att hela det eftersatta underhållet ska återtas. På sikt blir det billigare än att hantera konsekvenserna som uppstår när underhåll inte görs i tid. Det är ren kapitalförstöring att inte vårda existerande infrastruktur.
ARTICLE — 19 December 2023

Infrastrukturplanering brister enligt Riksrevisionen

Riksrevisionens granskning av statens långsiktiga infrastrukturplanering innehåller goda skäl till politisk självrannsakan. Slutsatserna motiverar en bredare översyn av dagens planeringsmodell för infrastruktur, skriver Nils Paul, expert infrastruktur.
ARTICLE — 14 November 2023

Dags att ge besked om Arlanda  

En fortsatt utveckling av Arlanda skulle underlättas av en strategi som omfattar åtgärder på kort och lång sikt, skriver Nils Paul, expert på infrastruktur.
COMMENT — 20 October 2023

Remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist