Sofia Bildstein-Hagberg

Financial reporting specialist

Policy overview of issues related to accounting, bookkeeping, and auditing, and CSR reporting. Secretary in the Näringslivets redovisningsgrupp (NRG, Business Sector's Accounting Committee).

Sofia Bildstein-Hagberg skriver även i bloggen Fokus på skatterna.

Latest Blog posts by Sofia Bildstein-Hagberg

Latest Articles by Sofia Bildstein-Hagberg

BLOG POST — 30 April 2024

Sektorsspecifika standarder för hållbarhetsrapportering

BLOG POST — 25 April 2024

Aktuella skatteförslag recenseras i podden

BLOG POST — 23 April 2024

Skattsedel för UF-företag

BLOG POST — 27 February 2024

Två av tre förslag

BLOG POST — 15 February 2024

Lättnader i kraven på hållbarhetsredovisning

BLOG POST — 15 February 2024

Podd: Är revisionsplikt en bra idé?

BLOG POST — 9 February 2024

FNs skattekonvention - nytt poddavsnitt

BLOG POST — 20 January 2024

Hejdå papperskvitton!

Räkenskapsinformation behöver inte längre arkiveras i den form som det tagits emot. Det betyder att papperskvitton inte längre behöver sparas, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, expert finansiell rapportering.
BLOG POST — 17 January 2024

Angeläget med besked om tillämpningen av CSRD

POSITION PAPER — 17 January 2024

Höjda storlekskriterier i redovisningsdirektivet

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist