Madeleine Svenberg

Climate Policy Expert

Responsible for national and global climate policy

Latest Articles by Madeleine Svenberg

COMMENT — 1 February 2024

Förordning samt av föreskrifter om till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung

REPORT — 19 December 2023

Elsystemet - så funkar det

ARTICLE — 14 December 2023

Klimatavtalet ett fantastiskt framsteg

COP28 blev historiskt. Det är första gången som fossila bränslen omnämns i avtal från de globala klimatkonferenserna. Men nu behövs ökat tempo i implementeringen för att ta oss till netto noll, skriver Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy.
ARTICLE — 27 October 2023

Så driver det svenska näringslivet den globala omställningen framåt

Svenska företag är helt avgörande för klimatomställningen. Professor Hasslers utredning gör det tydligt hur politiken kan underlätta för näringslivet att även fortsatt ha ledartröjan, skriver Madeleine Svenberg, expert klimatpolicy.
REPORT — 20 June 2023

Svenskt Näringslivs inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan 2023

POSITION PAPER — 25 April 2023

The Confederation of Swedish Enterprise position on the proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste

ARTICLE — 22 March 2023

New report: The IRA could make the US a clean energy superpower

The US Inflation Reduction Act (IRA) can lead to a sharp fall in the cost of producing clean energy products in the US. This will create new opportunities for EU businesses, but competition will be distorted due to protectionist elements in the IRA.
ARTICLE — 22 March 2023

Ny rapport: IRA kan göra USA till en supermakt inom fossilfri energi

USA:s Inflation Reduction Act (IRA) kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Det skapar nya möjligheter för europeiska företag, men samtidigt snedvrids konkurrensen på grund av de diskriminerande inslagen i IRA, visar en rapport.
REPORT — 22 March 2023

The effects of the US Inflation Reduction Act (IRA) on EU competitiveness

COMMENT — 17 March 2023

Remittering av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist