Henrik Isakson

Director Trade Policy

International trade issues, trade policy, FTAs, brexit and more

Latest Articles by Henrik Isakson

ARTICLE — 26 September 2023

The EU-Mercosur Free Trade Agreement - A strategic, economic and sustainable win-win

It is time for the EU-Mercosur FTA to be approved. The benefits, on both sides of the Atlantic, could be substantial and could not only facilitate mutually advantageous trade and investment but also contribute to strategic gains and sustainable development.
ARTICLE — 22 September 2023

EU:s protektionism tar sig nya former

Hantverks- och industriprodukter från ett visst geografiskt område ska gå att skydda precis som mat och jordbruksprodukter, enligt ett EU-förslag. Ett hot mot vår innovations- och konkurrenskraft, skriver experterna Christina Wainikka och Henrik Isakson.
REPORT — 29 June 2023

India and the European Union in 2030 – building a closer economic relationship

ARTICLE — 20 April 2023

India and the EU need one another

In June 2022, the EU and India relaunched their negotiations for a Free Trade Agreement (FTA). This was the result of the outcome of the EU-Indian Leaders meeting in May 2021, where it was agreed that time was ripe to put new efforts into reaching a deal.
ARTICLE — 22 March 2023

New report: The IRA could make the US a clean energy superpower

The US Inflation Reduction Act (IRA) can lead to a sharp fall in the cost of producing clean energy products in the US. This will create new opportunities for EU businesses, but competition will be distorted due to protectionist elements in the IRA.
ARTICLE — 22 March 2023

Ny rapport: IRA kan göra USA till en supermakt inom fossilfri energi

USA:s Inflation Reduction Act (IRA) kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Det skapar nya möjligheter för europeiska företag, men samtidigt snedvrids konkurrensen på grund av de diskriminerande inslagen i IRA, visar en rapport.
REPORT — 22 March 2023

The effects of the US Inflation Reduction Act (IRA) on EU competitiveness

ARTICLE — 10 January 2023

Frihandelsavtalet med Chile – så gynnas svenska företag

När EU och Chile uppdaterar sitt 20 år gamla frihandelsavtal skapar det nya handelsmöjligheter för svenska företag i Latinamerikas rikaste land. Dessutom stödjer det Europas gröna omställning, skriver Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
COMMENT — 12 December 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

ARTICLE — 17 October 2022

WTO-möte: Företagen en kraft att räkna med

Skiftet från handeln som mål till handeln som ett medel för andra mål genomsyrade Public Forum i år. Vidare kräver de sakpolitiska utmaningarna att företagens engagemang och input tas tillvara, anser Svenskt Näringsliv, som var på plats.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist