.

Latest Articles by Kristina Cunningham

ARTICLE — 22 May 2024

Tidsgräns i sfi är bra men räcker inte

Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget om att införa en tidsgräns i sfi men fler insatser behövs för att öka elevernas språkkunskaper, skriver Kristina Cunningham, policyexpert kompetensförsörjning.
COMMENT — 22 May 2024

Remissvar Lagrådsremiss Skärpta krav i sfi

COMMENT — 26 March 2024

Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel och om beviljning av omställningsstudiestöd

REPORT — 22 February 2024

Kompetens - var god dröj. Rekryteringsenkäten 2023/2024

REPORT — 7 November 2023

Omställningsindikatorn. Yrkesverksammas efterfrågan på studier och omställningsstudiestödet.

ARTICLE — 30 June 2023

Historiskt svårt att rekrytera

Arbetslösheten förväntas öka framöver men bristen på kompetens bedöms kvarstå i de flesta branscher. Det drabbar inte bara den enskilda företagen, utan även Sveriges konkurrenskraft. Det skriver Kristina Cunningham, ny policyexpert inom kompetensförsörjningsfrågor på Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 27 June 2023

Historiskt svårt att rekrytera personal i Norrbotten

Arbetslösheten förväntas öka framöver men bristen på kompetens bedöms kvarstå i de flesta branscher. Det drabbar inte bara den enskilda företagen, utan även Sveriges konkurrenskraft. Det skriver Kristina Cunningham, ny policyexpert inom kompetensförsörjningsfrågor på Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 27 June 2023

Historiskt svårt att rekrytera personal i Västerbotten

Arbetslösheten förväntas öka framöver men bristen på kompetens bedöms kvarstå i de flesta branscher. Det drabbar inte bara den enskilda företagen, utan även Sveriges konkurrenskraft. Det skriver Kristina Cunningham, ny policyexpert inom kompetensförsörjningsfrågor på Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 27 June 2023

Historiskt svårt att rekrytera personal i Jämtland

Arbetslösheten förväntas öka framöver men bristen på kompetens bedöms kvarstå i de flesta branscher. Det drabbar inte bara den enskilda företagen, utan även Sveriges konkurrenskraft. Det skriver Kristina Cunningham, ny policyexpert inom kompetensförsörjningsfrågor på Svenskt Näringsliv.
ARTICLE — 27 June 2023

Historiskt svårt att rekrytera personal i Västernorrland

Arbetslösheten förväntas öka framöver men bristen på kompetens bedöms kvarstå i de flesta branscher. Det drabbar inte bara den enskilda företagen, utan även Sveriges konkurrenskraft. Det skriver Kristina Cunningham, ny policyexpert inom kompetensförsörjningsfrågor på Svenskt Näringsliv.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist