Rapport7 november 2023

Omställningsindikatorn. Yrkesverksammas efterfrågan på studier och omställningsstudiestödet.

För att ta reda på yrkesverksammas efterfrågan på utbildning och deras kännedom om omställningsstudiestödet samt intresse för att yrkesväxla har Svenskt Näringsliv låtit genomföra undersökningen Omställningsindikatorn.

Resultatet är tydligt – 3 av 4 yrkesverksamma i åldern 27 till 62 år är intresserade av att studera inom de två närmsta åren. I rapporten Omställningsindikatorn presenteras vilka drivkrafter och preferenser som finns och vilka hinder som yrkesverksamma upplever för att kunna studera.

Undersökningen visar att kännedomen om omställningsstudiestödet ökar och att en majoritet av de svarande har en positiv inställning till stödet.

Resultaten från undersökningen ger även inblick i rörligheten på arbetsmarknaden och vilka branscher som upplevs vara intressanta att arbeta i och varför.

Omställningsindikatorn pekar på att omställningsstudiestödet – rätt utformat och med ett utbud som svarar mot kompetensbehoven på arbetsmarknaden – kan göra skillnad genom att stärka förutsättningarna för yrkesverksamma att studera och därmed stärka kompetensförsörjningen på hela arbetsmarknaden. Den stora efterfrågan på studier behöver även mötas med finansiering av utbildningsplatser från politiken.

Läs mer i Omställningsindikatorn - yrkesverksammas efterfrågan på studier och omställningsstudiestödet.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist