Anna Stellinger

Deputy Director General, International and EU Affairs

Medlem i Svenskt Näringslivs ledningsgrupp. Chef för verksamhetsområdet "Internationellt och EU", som innefattar internationell handel, EU-samordning, övergripande EU-frågor, handelsfrämjande och Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel.

Latest Articles by Anna Stellinger

REPORT — 23 May 2024

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2023

ARTICLE — 13 November 2023

Trade policy must walk hand in hand with IP Policy

If EU is to stay competitive, it is necessary to make sure that policy of intellectual property is considered in all different aspects of trade policy, Christina Wainikka, expert, Knowledge-based assets, Anna Stellinger, Deputy Director General, International and EU Affairs, write.
REPORT — 25 May 2023

Svenskt Näringslivs årsredovisning 2022

ARTICLE — 1 March 2023

Dags att växla upp klimat-, handel- och utvecklingssamarbetet

Klimatet, exporten och biståndspolitiken hänger samman och när regeringen växlar upp arbetet bör man till fullo tillvarata näringslivets potential, skriver Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, och Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
ARTICLE — 19 January 2023

Wanted: A strategy for a more competitive Europe

With a policy framework at EU level designed to boost competitiveness and productivity growth, the gap between the EU and the global leaders at the forefront of growth and innovation can be closed.
ARTICLE — 11 January 2023

EU behöver en strategi för mer konkurrenskraft

Det finns skäl att vara optimistisk i fråga om Europas ekonomiska utsikter, förutsatt att rätt politik förs. Med en politisk ram på EU-nivå för att öka konkurrenskraften kan klyftan mellan EU och de globala ledarna överbryggas, skriver Anna Stellinger och Fredrik Sjögren i en debattartikel.
ARTICLE — 13 December 2022

Europe’s future competitiveness is at stake

Europe needs a fresh start, an aggressive agenda for reform and increased competitiveness, writes Jan-Olof Jacke, CEO of the Confederation of Swedish Enterprise along Anna Stellinger, head of International and EU affairs.
ARTICLE — 25 November 2022

Europas konkurrenskraft en ödesfråga

Europa behöver en nystart, en offensiv reformagenda och stärkt konkurrenskraft, skriver Jan-Olof Jacke, vd, och Anna Stellinger, chef för internationella- och EU-frågor.
ARTICLE — 3 October 2022

”Gör som Macron, Ulf Kristersson”

Sverige kan lära av Frankrike. Vi behöver fånga tillfället att påverka EU:s framtida kurs när EU-ordförandeskapet läggs i våra händer, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
ARTICLE — 13 September 2022

Sätt tonen för EU:s väg genom krisen – Ursula von der Leyen

I morgon håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal. Då behöver hon påminna om företagens betydelse för Europas välstånd, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist