LogoLogo
LogoLogo

Jessica Drugge

Näringspolitisk rådgivare Stockholm & Gotland

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länen.

Latest Articles byJessica Drugge

ARTICLE — 12 February 2021

Kommunerna i Stockholms län är bäst i Sverige på att handla från näringslivet

Det finns stora skillnader mellan Sveriges kommuner gällande hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Det visar en sammanställning från Svenskt Näringsliv med statistik från SCB.
ARTICLE — 21 January 2021

Stor skillnad på kommunernas service till företagen i Stockholm

Skillnaden på kommunernas service till företagen är stor i Stockholm. Det visar Näringslivets Regelnämnd NNR:s stora granskning av regeltillämpningen i kommunerna.
ARTICLE — 22 December 2020

Nya restriktioner kräver förlängda lokala stödåtgärder

Nu fortsätter samhället drabbas hårt av ökad smittspridning, nya restriktioner och många företag kämpar för sin överlevnad. Då behöver alla aktörer göra vad de kan för att sunda och välfungerande företag ska kunna övervintra krisen.
ARTICLE — 21 December 2020

Ris och ros för Region Gotland i ny kommungranskning

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, stora granskning av Region Gotlands regeltillämpningen visar att bland annat att handläggningstider för serveringstillstånd ligger i genomsnitt på fyra veckor vilket är under rikssnittet på sex veckor.
EVENT — 11 December 2020

Stockholm: Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

EVENT — 16 October 2020

Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

Hur är Region Gotlands regeltillämpning? NNR, Näringslivet Regelnämnd presenterar årets underökning.
ARTICLE — 23 September 2020

Solna har landets bästa företagsklimat

För trettonde året i rad toppar Solna Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.
ARTICLE — 2 September 2020

"Ett gott företagsklimat startar med en god inställning"

Anna Wallin är tillbaka i tjänsten som näringspolitisk rådgivare för Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm/Gotland.
ARTICLE — 26 May 2020

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
ARTICLE — 18 February 2020

Stort behov av ägarskiften i Stockholm

Svenska företagare blir allt äldre och i dagsläget är en femtedel av Sveriges företagsamma personer över 64 år. Stora värden i form av företag, arbetstillfällen och skatteintäkter står på spel när företagarna ska genomföra generationsskiften.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist