NYHET9 november 2021

Hallå där, Emil Ahmadi

Regionkontoret i Stockholm och på Gotland har fått en ny studentmedarbetare, Emil Ahmadi. Vi bad honom svara på några korta frågor för att introducera sig själv.

Emil AhmadiFoto: Svenskt Näringsliv

Vem är du?

– Mitt namn är Emil Ahmadi och jag påbörjar nu tjänsten som studentmedarbetare på Svenskt Näringsliv. Jag studerar första året på masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag är uppväxt i Nyköping och flyttade till Stockholm efter studenten för att påbörja mina studier. I höstas var jag på utbytestermin i Frankrike där jag studerade vid Sciences Po Grenoble. Min fria tid spenderar jag mestadels med att följa svensk politik och tittar även på en del fotboll.

Varför sökte du dig till Svenskt Näringsliv?

– Den främsta anledningen till att jag sökte mig till Svenskt Näringsliv är att jag delar grundvärderingarna kring marknadsekonomi och vikten av ett bra företagsklimat. Utöver det har jag tidigare varit politiskt engagerad, och har alltid haft ett stort intresse för politisk opinionsbildning i allmänhet och näringspolitiska frågor i synnerhet. Dessutom har jag en god vän som arbetat på Svenskt Näringsliv och som gav mig inspiration till att söka tjänsten.

Vad hoppas du få för erfarenheter av din tid här?

– Min förhoppning är att få en större inblick i näringslivets möjligheter samt utmaningar när det kommer till bland annat kompetensförsörjning, men även hur olika aktörer i samhället kan samverka för att tillgodose arbetsmarknadens behov på bästa möjliga vis. Under mina studier i statsvetenskap har jag lärt mig mycket om politik i teorin, men där min förhoppning är att omsätta den kunskapen i praktiskt arbete. Vidare är jag även intresserad av att få en bättre inblick i hur Svenskt Näringsliv arbetar rent praktiskt kring opinionsbildning gällande näringspolitiska frågor.

Svenskt Näringsliv
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist