NYHET3 april 2023

”Att bli ansluten till kollektivavtalet var avgörande för att bli medlem”

Medlemskapet i Svenskt Näringsliv gör att det är möjligt att lyfta frågor som berör flera sektorer till berörda politiker och myndigheter, menar Malin Hamlin på Lansen Omsorg i Vimmerby. Påverkansarbetet leder dessutom till ytterligare en dimension för beslutsfattarna när en fråga berör många företag i många sektorer.

Att bli medlem i Vårdföretagarna menar Malin Hamlin var en självklarhet, då även det är en del i Lansen Omsorgs tänk kring vikten av kvalitet.

Tillsammans med sin man driver Malin Hamlin företaget Lansen Omsorg i Vimmerby med ca 45 anställda. Verksamheten bedriver gruppboende inom LSS och är således medlemmar i Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv. Malin Hamlin är också ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, vars uppgift är att stödja arbetet med att stärka det privata näringslivets konkurrenskraft, en stark privat äganderätt, näringsfrihet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Mest stolt som företagare är Malin Hamlin över alla de jobb de bidragit till att skapa i kommunen.

– Vi har på åtta år skapat 45 fasta anställningar och ett flertal vikarieplatser. Vi är också glada att personal, kommuner och boenden uppskattar företagets arbete, vilket löpande visas i enkätsvaren vi får in. Kvalitet är viktigt för oss.

Jag är mest stolt som företagare över alla de jobb vi bidragit till att skapa i kommunen.
Malin Hamlin, Lansen Omsorg

Att bli medlem i Vårdföretagarna menar Malin Hamlin var en självklarhet, då även det är en del i Lansen Omsorgs tänk kring vikten av kvalitet.

– Att bli ansluten till kollektivavtalet var avgörande för att bli medlem. Sedan har vi också vid flera tillfällen haft stor nytta av kontakterna med Vårdföretagarnas specialister, såsom jurister. Det har verkligen varit superbra.

Malin Hamlins bästa till den som vill starta – eller redan driver – ett företag är att helt enkelt sätta igång och börja med den idé man tror på.

– Företagare hjälper gärna varandra, så våga ta hjälp av andra företagare som kanske gjort samma resa. Vi på Lansen Omsorg fick till exempel bra stöttning från det kommunala fastighetsbolaget Vimarhem när första LSS-boendet skulle startas.

Snart presenteras delar av granskningen av det lokala företagsklimatet och där har Vimmerby en del förbättringspotential enligt Malin Hamlin.

– I rankingen har kommunen en plats långt ner på listan, under 200-strecket. Jag tror det beror på att företagarna tycker det finns förbättringar att göra inom kommunikation och synen på företagande. Dessutom behöver kommunen höja kvaliteten på service och även förbättra myndighetsutövningen.

MedlemskapKollektivavtalFöretagarfrågorSvenskt Näringsliv
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist