NYHET20 oktober 2021

I Upplands Väsby värderas företagardialogen högt

Den 22 september presenterade Svenskt Näringsliv rankingen av det lokala företagsklimatet där 32 000 företag runt om i landet har fått tycka till och ge ett betyg på företagsklimatet i sin kommun. I Upplands Väsby har företagen gett kommunen ett bra betyg och man landar likt 2020 på plats 31 av Sveriges 290 kommuner.

Resultatet i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning var utgångspunkten när företagare, kommunpolitiker och kommuntjänstemän samlades på Zleep Hotel I Upplands Väsby för en walk and talk. Under promenaden var det fokus på hur kommunen kan förbättra sig i frågorna om kommunens service och bemötande, lokal infrastruktur samt hur man kan minska brottsligheten och otryggheten mot företagen.

”I kommunorganisationen finns tydliga riktlinjer om att förbättra service och bemötande men också att se över upphandling, att vässa bygglovstider och att stärka företagens förutsättningar lokalt med insatser för att stötta tillväxt och etablering bland annat”, säger Ann-Christin L Frickner.
Foto: Privat

Ann-Christin Larsson Frickner, kommunalråd ( C ) och ordförande i näringsliv- och kompetensutskottet tror att kommunens ständiga fokus på att förbättra företagsklimatet är anledningen till en 31:a plats i Svenskt Näringslivs ranking.

– Det fokus som finns på företagarfrågorna från olika håll, från politik och medarbetare i kommunen, Väsby promotion, Företagarna och Nyföretagarcentrum och det fina samarbete som finns oss emellan lyfter resultaten. Alla vill att företagare i Väsby ska lyckas. I kommunorganisationen finns tydliga riktlinjer om att förbättra service och bemötande men också att se över upphandling, att vässa bygglovstider och att stärka företagens förutsättningar lokalt med insatser för att stötta tillväxt och etablering bland annat, säger Ann-Christin L Frickner.

I företagsklimatenkäten svarar 26% av de deltagande företagen att de påverkas negativt av brottslighet och otrygghet samtidigt som 56% vill att kommunen prioriterar dessa frågor för att förbättra företagsklimatet. En av många viktiga åtgärder för att påverka detta är att involvera de lokala företagen i det brottförebyggande arbetet.

– Kommunen samarbetar med polis och fastighetsägare genom BID exempelvis men jag ser också behov av att öka samarbetet som innebär att fler företag bjuds in. Detta är bland annat en av de insatser som jag har lyfte under walk and talken. Alla företagare med medarbetare ska känna sig trygga i vår kommun och vi investerar också som kommun i olika trygghetsskapande åtgärder som väktare och ordningsvakter, trygghetsapp och nytt trygghetcentra för att nämna några delar, säger Ann-Christin.

Upplands Väsby förbättrar sig på frågan om kommunens service och bemötande för fjärde året i rad vilket innebär plats 52 i Sverige på den frågan.

– Det är så roligt att just service men också upphandling får bättre resultat. Det är en arbetsseger som alla medarbetare bidragit till. Återkommande serviceutbildning lyfter och ger bättre förutsättningar att möta företagare samtidigt som upphandlingsenheten jobbar med att förenkla och vara tydliga i kommunikation. Vi ska ha ett företagsklimat i världsklass och vi är på god väg, avslutar Ann-Christin.  

Lokalt Företagsklimat
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist