NYHET17 november 2021

Elförsörjningen oroar Stockholmsföretagen

30 procent av företagen i Stockholms län uppger att de under de kommande tre åren planerar investeringar som kräver mer elkraft. Men oro för om den extra elkraften kommer kunna levereras hämmar investeringsviljan och riskerar att klimatarbetet försvåras, det visar svaren från Svenskt Näringslivs företagarpanel.

3 av 10 företag står inför investeringar som kräver mer elkraft under de kommande tre åren. En majoritet av dessa ser med oro på möjligheterna att få tillgång till den elkraft som investeringarna kräver.Foto: Johan Nilsson / TT

Svenskt Näringsliv har sedan 2019 drivit projektet Kraftsamling elförsörjning. Det påbörjades i samband med att våra medlemmar såg en oroväckande utveckling av Sveriges elsystem, samtidigt som vårt elsystem står inför stora utmaningar med anledning av klimatomställningen. Elpriserna i Sverige har varit en viktig konkurrensfördel för svenska företag som konkurrerar på internationellt utsatta marknader och vi behöver även fortsättningsvis ett leverenssäkert elsystem som levererar el när och där den behövs.

Under oktober svarade 992 Stockholmsföretag i Svenskt Näringslivs företagarpanel på frågor om sitt framtida elbehov och sitt förtroende för nuvarande energipolitik.

Enligt undersökningen står 3 av 10 företag inför investeringar som kräver mer elkraft under de kommande tre åren. En majoritet av dessa ser med oro på möjligheterna att få tillgång till den elkraft som investeringarna kräver. De uppger också att om elkraften inte kan levereras riskerar det att få omfattande negativa konsekvenser. Försämrad konkurrenskraft (67 %), stagnering av företagets produktion (30 %) och ett försvårat klimatarbete (51 %) är de tre största orosmolnen. 

Elva procent av Stockholmsföretagen har redan idag stött på problem kring elförsörjningen som har hämmat eller omöjliggjort investeringar.

Olle Karstorp bekymras över hur elsituationen påverkar företagen i Stockholms län. ”Investeringar som leder till nya arbetstillfällen i vår region kan inte bromsas på grund av oro för att elen inte räcker till”.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Elbristen är inte bara ett hotande problem utan något som påverkar företagen här och nu. Svenskt Näringsliv räknar med att elbehovet i Sverige kommer att fördubblas och att vi 2045 kommer att förbruka 240-300 TWh. Redan idag trycker svenska företags export undan globala koldioxidutsläpp motsvarande hälften av våra nationella utsläpp. I framtiden kan den siffran fördubblas men då krävs en energipolitik som går före och som företagen har förtroende för, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm och Gotland.

Två av tre företag känner ganska litet eller inget förtroende alls för den nuvarande energipolitiken och bara två procent av företagen svarar att de har mycket stort förtroende för den förda politiken.

– Jag är oroad över hur elsituationen påverkar företagen i Stockholms län. Investeringar som leder till nya arbetstillfällen i vår region kan inte bromsas på grund av oro för att elen inte räcker till, säger Olle Karstorp.

Elförsörjning
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist