NYHET28 september 2022

Gotland backar

Gotlands företagsklimat lyfter inte. I årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner faller region Gotland till plats 251, en nedgång med 15 placeringar sedan 2021.

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Avtalsefterlevnad vid upphandlingar och alltför långa handläggningstider är saker som återkommande lyfts av företagen på Gotland menar Olle Karstorp.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Upphandlingar, service och bemötande i ärenden hos regionen och konkurrens från regionens egna verksamheter är faktorer som drar ner helhetsbilden av företagsklimatet på Gotland. 

– Bilden som rankingen ger stämmer överens med den jag får i möten med företagen. Avtalsefterlevnad vid upphandlingar och alltför långa handläggningstider är saker som återkommande lyfts, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.

Rankingen bygger till två tredjedelar på enkätsvar från företag under januari till mars 2022. 241 gotländska företag svarade på enkäten. 

– Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla svarande företag på Gotland. Med så hög svarsfrekvens kan jag med stor tydlighet berätta vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Bland de svarande är det ganska precis en tredjedel som tycker att företagsklimatet är bra, en tredjedel tycker att det är godtagbart och lika många tycker att det är undermåligt. Tjänste-, bygg-, och transportföretag är de som är minst nöjda medan industriföretag i snitt ger ett godkänt betyd, säger Olle Karstorp. 

2016, 2020 och 2022 har Svenskt Näringsliv ställt frågan om företagen någon gång tvekat att lämna klagomål till kommunen av rädsla för att det kan påverka företaget negativt. Här syns en tydligt positiv trend där andelen minskat från 53 procent 2016 till 29 procent i år. 

– När vi tittar på de kommuner som ligger i toppen av vår ranking ser vi att en god dialog är en nyckel till ett bra företagsklimat. Att så många företag tidigare har tvekat att kontakta kommunen med klagomål är problematiskt. Min förhoppning är att förbättringen på det här området ger avtryck på företagsklimatet som helhet. Att våga framföra klagomål kan hjälpa regionen att bli bättre. Och det är givetvis en självklarhet att man som företagare inte ska straffas för det, säger Olle Karstorp. 

Sveriges bästa företagsklimat har Vårgårda kommun i Västra Götaland, som även toppade listan i fjol. På andra plats kommer Staffanstorp, följt av Solna.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist