LogoLogo
LogoLogo

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Latest Articles byStefan Sagebro

ARTICLE — 25 February 2021

Swedish Enterprise’s input to the EU Industrial Forum

The ideal way to develop a sustainable industrial strategy is to learn from prior mistakes; this means avoiding protectionism and focusing on competitiveness for businesses. These are the main messages the Confederation of Swedish Enterprise’s offer to the new European Industrial Forum. 
ARTICLE — 29 January 2021

Tuffa tag mot konkurrensbrott

Konkurrensverket får utökade befogenheter att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna. ”Företag bör skaffa sig kännedom om de mest centrala förändringarna och särskilt hur det förändrar myndighetens rättigheter vid platsundersökningar”, skriver konkurrensexperten Stefan Sagebro.
ARTICLE — 14 January 2021

En uppdaterad europeisk industripolitisk strategi för tillväxt

Svenskt Näringsliv vill uppmärksamma de aspekter som är särskilt viktiga i EU-kommissionens arbete med att uppdatera sin industristrategi. Utifrån våra perspektiv är det i sammanhanget viktigt att understryka främst fem områden: tillväxt, handel, konkurrensregler, industriella ekosystem och FoU. 
ARTICLE — 14 January 2021

An updated European industrial policy strategy for growth

The Confederation of Swedish Enterprise wishes to highlight some of the most important aspects of the European Commission’s efforts to update its industrial strategy. From the Confederation’s perspective, it is vital to emphasise five main areas; those of growth, trade, competition rules, industrial ecosystems and R&D. 
ARTICLE — 11 January 2021

Response on the Commission consultation on the revision of the guidelines for state aid for environmental protection and energy 

The Commission has recently performed a public consultation on one of the most important set of rules in the field of State Aid - the Energy and Environmental Guidelines (EEAG) and the accompanying provisions in the General Block Exemption Regulation (GBER). The rules enable Member States to grant aid in support of environmental protection of numerous kinds and are frequently used for large aid schemes. 
ARTICLE — 22 December 2020

Joint letter about the COVID-19 situation to Commissioner Vesthager

The Confederation of Danish Industry and Swedish Enterprise have written a letter to Commissioner Vesthager about that the current COVID-19 situation should still be considered as an exceptional occurrence within the meaning of Article 107(2)(b), which refers to state aid. Please read the letter below. 
ARTICLE — 17 December 2020

Comments on the revision of IPCEI

The Confederation of Swedish Enterprise has submitted comments to the ongoing consultations on the roadmap for the revision of the IPCEI Communication, which is addressing the European Commission’s Communication on State Aid for important projects of common European interest.
ARTICLE — 10 December 2020

Välkommen översyn av IPCEI

Svenskt Näringsliv har lämnat synpunkter i pågående samråd om färdplanen för revideringen av IPCEI-meddelandet, som handlar om EU-kommissionens meddelande om statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.
ARTICLE — 25 November 2020

Competition policy measures in support of the Green Deal.

Well-functioning competition is a prerequisite for companies to dare to invest in climate-smart solutions. EU competition rules should therefore be applied and interpreted in the same way in all Member States, says Stefan Sagebro, an expert on competition and state aid.
ARTICLE — 23 November 2020

Hur konkurrensreglerna bäst understödjer gröna given

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på hur gemenskapens konkurrensregler skapar bästa möjliga förutsättningar för att uppnå målen i den gröna given. Här är Svenskt Näringslivs bidrag.
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU-Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles Open map
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist