LogoLogo
LogoLogo

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Latest Articles by Stefan Sagebro

ARTICLE — 7 June 2021

The European Commission should implement the Digital Markets Act

In December 2020, the European Commission presented a proposal for a new regulation – the Digital Markets Act (DMA). The purpose of the regulation is to harmonize rules in the digital market to promote innovation and competition.
ARTICLE — 21 May 2021

EU bör införa nya regler mot utländska subventioner

Företag som agerar på den inre marknaden ska verka under samma spelregler, konkurrera på sina egna premisser och på marknadsekonomisk grund. 
ARTICLE — 21 May 2021

EU should introduce new rules against foreign subsidies

Companies operating in the single market should do so on a level playing field, allowed to compete on their own terms and on the basis of a market economy.
ARTICLE — 7 May 2021

EU: Nytt förslag om regler mot utländska subventioner  

EU-kommissionen har presenterat ett förslag som hanterar utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Svenskt Näringsliv analyserar förslaget, men konstaterar redan nu att reglerna bland annat måste vara proportionerliga och icke-diskriminerande för att undvika repressalier från andra länder.
ARTICLE — 7 April 2021

How the rules on State Aid for Important Projects of Common European Interest can be improved (IPCEI)

An IPECI can be a good instrument, but they should not be used too widely nor should they be applied to too many projects.
ARTICLE — 7 April 2021

Så kan reglerna om statsstöd till stora europeiska forskningsprojekt förbättras (IPCEI)

IPECI kan vara ett bra instrument, men bör inte tillämpas alltför brett och på för många projekt.
EVENT — 31 March 2021

Statsstödsreglerna och EU:s gröna giv

ARTICLE — 25 February 2021

Swedish Enterprise’s input to the EU Industrial Forum

The ideal way to develop a sustainable industrial strategy is to learn from prior mistakes; this means avoiding protectionism and focusing on competitiveness for businesses. These are the main messages the Confederation of Swedish Enterprise’s offer to the new European Industrial Forum. 
ARTICLE — 29 January 2021

Tuffa tag mot konkurrensbrott

Konkurrensverket får utökade befogenheter att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna. ”Företag bör skaffa sig kännedom om de mest centrala förändringarna och särskilt hur det förändrar myndighetens rättigheter vid platsundersökningar”, skriver konkurrensexperten Stefan Sagebro.
ARTICLE — 14 January 2021

En uppdaterad europeisk industripolitisk strategi för tillväxt

Svenskt Näringsliv vill uppmärksamma de aspekter som är särskilt viktiga i EU-kommissionens arbete med att uppdatera sin industristrategi. Utifrån våra perspektiv är det i sammanhanget viktigt att understryka främst fem områden: tillväxt, handel, konkurrensregler, industriella ekosystem och FoU. 
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist