Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frÄgor om konkurrens och statsstöd.

Latest Articles by Stefan Sagebro

ARTICLE — 21 December 2021

Uppdaterade EU-regler för stöd till klimat-, energi- och miljöinvesteringar

EU-kommissionen har publicerat nya uppdaterade statsstödsregler som styr medlemsstaternas möjligheter att medfinansiera investeringar pÄ klimat-, energi- och miljöomrÄdet. Det hÀr Àr viktiga regelverk, bÄde för möjligheten att uppfylla klimatmÄlen, men ocksÄ för att se till att det inte sker pÄ bekostnad av en vÀl fungerande konkurrens, skriver Stefan Sagebro, expert pÄ konkurrens- och statsstödsfrÄgor.
COMMENT — 16 December 2021

Remiss av promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

ARTICLE — 3 December 2021

Svenskt NÀringslivs synpunkter pÄ föreslagna Àndringar av det allmÀnna gruppundantaget för statsstöd (GBER)

De föreslagna Àndringarna av det allmÀnna gruppundantaget (GBER), vars syfte Àr att frÀmja den gröna och digitala omstÀllningen, Àr omfattande och dess betydelse stor. 
ARTICLE — 30 November 2021

Swedish Enterprise’s views on proposed changes to the General State Aid Block Exemption (GBER) to support green and digital transition

The proposed changes to the General Block Exemption, (Commission Regulation (EU) No 651/2014, abbreviation GBER), are wide-ranging and its significance is large. 
ARTICLE — 24 November 2021

EU competition policy stands strong 

In recent years, much debate at EU level has focused on competition law and how it needs to change to meet growing global competition. Now that the European Commission has published a statement on competition policy, the message is broadly welcome, writes Stefan Sagebro, expert on competition issues at the Confederation of Swedish Enterprise.
ARTICLE — 22 November 2021

EU:s konkurrenspolitik stÄr sig stark

En stark och effektiv konkurrens ger de bÀsta grundförutsÀttningarna för att skapa tillvÀxt och möta utmaningarna i den gröna och digitala omstÀllningen, konstaterar EU-kommissionen. Ett vÀlkommet besked, men det finns orosmoln, skriver Stefan Sagebro, expert pÄ konkurrensfrÄgor.
ARTICLE — 19 November 2021

GenomgÄng av EU-kommissionens meddelande om konkurrenspolitiken

EU-kommissionen har den 18 november 2021 publicerat ett meddelande om konkurrenspolitiken. Den redogör för den omfattande revision som pÄgÄr av större delen av regelverket, men Àr ocksÄ ett viktigt intyg pÄ att konkurrenspolitiken alltjÀmt har en grundlÀggande betydelse för EU:s ekonomi.
ARTICLE — 4 November 2021

Gemensamt brev till von der Leyen och Vestager om aktuella konkurrensfrÄgor

HÄll politiken borta frÄn fusionskontroll och begrÀnsa anvÀndningen av statliga subventioner. IPCEI-instrumentets tillÀmpningsomrÄde bör inte utvidgas till att omfatta kostnader i samband med massproduktion eller till att sÀkerstÀlla europeisk produktion.  
ARTICLE — 4 November 2021

Joint letter to von der Leyen and Vestager on current competition issues

Keep politics out of merger control and limit the use of state subsidies. The scope of the IPCEI instrument should not be broadened to cover costs related to mass production nor merely ensuring European production. 
ARTICLE — 8 October 2021

EU: More state aid not the answer for recovery

The EU Commission is proposing a further expansion of generous state aid rules introduced during the pandemic to facilitate investment support from the public sector. The proposals are wrongheaded. The economy needs to stand on its own two feet again, writes Stefan Sagebro, expert on competition and state aid issues.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist