LogoLogo
LogoLogo

Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Latest Articles by Stefan Sagebro

ARTICLE — 8 October 2021

EU: More state aid not the answer for recovery

The EU Commission is proposing a further expansion of generous state aid rules introduced during the pandemic to facilitate investment support from the public sector. The proposals are wrongheaded. The economy needs to stand on its own two feet again, writes Stefan Sagebro, expert on competition and state aid issues.
REPORT — 7 October 2021

Statsstöd i Sverige jämfört med EU

ARTICLE — 5 October 2021

EU: Mer statsstöd fel väg för återhämtning

EU-kommissionen föreslår att de generösa statsstödsreglerna som införts under pandemin byggs ut ytterligare för att underlätta investeringsstöd från offentlig sektor. Förslaget leder i fel riktning. Ekonomin behöver stå mer på egna ben igen, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor.
ARTICLE — 12 July 2021

Swedish Enterprise on the European Commission’s proposal for revised State Aid Guidelines

The European Commission’s general approach to broadening the application of the State Aid Guidelines is welcome. However, there is good reason to stress the importance of the General Block Exemption Regulation (GBER) and to warn against an excessive degree of complexity. 
ARTICLE — 7 July 2021

Svenskt Näringslivs synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderade riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi

EU-kommissionens generella ansats att bredda tillämpningen av riktlinjerna välkomnas. Det finns dock anledning att betona det allmänna gruppundantaget och att varna för en för hög grad av komplexitet. 
ARTICLE — 2 July 2021

Swedish Enterprise: European Commission’s estimates on administrative burden in the proposal on Foreign Subsidies are flawed

The European Commission’s proposal on foreign subsidies is a welcomed initiative that could contribute to a more level playing field in the EU Single Market. However, some sections of the proposal are problematic, since conclusions drawn in the impact assessment conducted for the drafting of the proposals appear to be flawed.
EVENT — 29 June 2021

Handbok om IPCEI

Ett antal projekt av gemensamt europeiskt intresse, sk. IPCEI, har genomförts eller pågår. Projekten möjliggör statligt stöd och främjar samverkan med andra aktörer inom den bransch som berörs. Men hur går det till att ansöka om att delta i ett sådant här projekt, hur ser processen ut och vad bör man som företag tänka på?
ARTICLE — 7 June 2021

The European Commission should implement the Digital Markets Act

In December 2020, the European Commission presented a proposal for a new regulation – the Digital Markets Act (DMA). The purpose of the regulation is to harmonize rules in the digital market to promote innovation and competition.
ARTICLE — 21 May 2021

Svenskt Näringslivs välkomnar EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner

Svenskt Näringsliv är generellt positiva till EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner, men riktar kritik mot kraven på förhandsanmälan vid företagskoncentrationer samt anbud i offentlig upphandling, eftersom detta leder till stora administrativa kostnader. Här krävs en ordentlig konsekvensanalys.
ARTICLE — 21 May 2021

EU should introduce new rules against foreign subsidies

Companies operating in the single market should do so on a level playing field, allowed to compete on their own terms and on the basis of a market economy.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist