Stefan Sagebro

Director Industrial Policy, Competition and State Aid Law

Industrial Policy, Competition and State Aid Law.

Latest Articles by Stefan Sagebro

ARTICLE — 28 February 2024

Bring us Back to Growth!

Europe is in a growth crisis and in dire need of reforms to boost the industry’s competitiveness. Here’s how to do it.
COMMENT — 17 November 2023

Remiss av promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket.

ARTICLE — 24 October 2023

The Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)

STEP seeks to increase the amount of support available to environmental technology, research-intensive technology (deep tech), and biotechnology through a number of existing EU programmes. The Confederation of Swedish Enterprise is critical of the proposal for several reasons.
ARTICLE — 18 October 2023

Net-Zero Industry Act – is the scope beginning to become clearer?

The Confederation of Swedish Enterprise is pleased that the work in the Council and European Parliament on reaching a final design for the Net-Zero Industry Act (NZIA) is progressing.
ARTICLE — 18 October 2023

Var går gränsen för kommunägda bolags verksamhet?

De kommunala bolagen som etablerar laddinfrastruktur får inte snedvrida konkurrensen, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd, på Altinget.
ARTICLE — 13 June 2023

När samarbete med konkurrenten är okej

Efter en lång utvärderingsprocess har EU-kommissionen reviderat reglerna som styr när konkurrenter får samarbeta. En välkommen förändring, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor.
COMMENT — 2 June 2023

Remiss av Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

POSITION PAPER — 11 May 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s input on the EU Net-Zero Industry Act

The European Commission has published a proposal for a Regulation on net-zero industry (NZIA) within the framework of the Green Deal Industrial Plan for the net-zero age. The Confederation of Swedish Enterprise would like to thank the Commission for the opportunity to comment on this matter.
ARTICLE — 11 May 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s input on the EU Net-Zero Industry Act

The European Commission has published a proposal for a Regulation on net-zero industry (NZIA) within the framework of the Green Deal Industrial Plan for the net-zero age.
COMMENT — 4 May 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist