Stefan Sagebro

Director Industrial Policy, Competition and State Aid Law

Industrial Policy, Competition and State Aid Law.

Latest Articles by Stefan Sagebro

POSITION PAPER — 21 February 2023

Regarding the draft Implementing regulation for the foreign subsidy regulation

The Commission has now published a draft implementing regulation. The Confederation of Swedish Enterprise hereby presents its views on the draft regulation.
ARTICLE — 25 January 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s position regarding proposed changes to EU state aid rules

In a letter dated 13 January, 2023, the Executive Vice-President of the European Commission, Margrethe Vestager, wrote to EU member states regarding revisions to state aid regulations. The Confederation of Swedish Enterprise hereby presents its position.
POSITION PAPER — 25 January 2023

Regarding proposed changes to EU state aid rules

POSITION PAPER — 10 January 2023

Swedish Enterprise’s input on the European Commission consultation regarding a possible revision of the Temporary Crisis Framework for State Aid

ARTICLE — 28 December 2022

Inriktningen på nya elstödet redan klar

Två dagar innan julafton gav regeringen i uppdrag åt Svenska kraftnät att ta fram en ny modell för hur företagen ska kunna återbetalas för de höga kapacitetsavgifterna. Redan nu kan uppdragets formulering visa på vilken riktning som den nya modellen kommer ta, skriver Stefan Sagebro.
POSITION PAPER — 29 November 2022

The Confederation of Swedish Enterprise’s position on the proposal for a European Critical Raw Materials Act

ARTICLE — 31 October 2022

Konkurrensverket har rutinerna på plats

Konkurrensverket har fattat beslut om konkurrensskadeavgift. Ärendet visar att myndigheten nu har rutiner på plats för en rättssäker beslutsprocess, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor.
ARTICLE — 6 October 2022

The Aarhus Convention could paralyse State Aid processes 

When Europe is desperately trying to decouple itself from fossil fuel dependence, events are unfolding in the realm of State Aid that could pose a risk to rapid actions to put in place more sustainable alternatives.
REPORT — 13 September 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

COMMENT — 9 August 2022

Promemorian absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist