Stefan Sagebro

Director Industrial Policy, Competition and State Aid Law

Industrial Policy, Competition and State Aid Law.

Latest Articles by Stefan Sagebro

ARTICLE — 13 June 2023

När samarbete med konkurrenten är okej

Efter en lång utvärderingsprocess har EU-kommissionen reviderat reglerna som styr när konkurrenter får samarbeta. En välkommen förändring, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrensfrågor.
COMMENT — 2 June 2023

Remiss av Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

POSITION PAPER — 11 May 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s input on the EU Net-Zero Industry Act

The European Commission has published a proposal for a Regulation on net-zero industry (NZIA) within the framework of the Green Deal Industrial Plan for the net-zero age. The Confederation of Swedish Enterprise would like to thank the Commission for the opportunity to comment on this matter.
ARTICLE — 11 May 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s input on the EU Net-Zero Industry Act

The European Commission has published a proposal for a Regulation on net-zero industry (NZIA) within the framework of the Green Deal Industrial Plan for the net-zero age.
COMMENT — 4 May 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

ARTICLE — 3 May 2023

European Critical Raw Materials Act – input by the Confederation of Swedish Enterprise

The European Commission has published an initiative containing a Regulation and a communication aimed at increasing the availability of critical and strategic raw materials in Europe - the so-called ‘Critical Raw Materials Act’ (CRMA).
POSITION PAPER — 3 May 2023

European Critical Raw Materials Act – input by the Confederation of Swedish Enterprise

COMMENT — 26 April 2023

Remiss i ärende KN2023/02645: EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial- European Critical Raw Materials Act (CRMA)

ARTICLE — 22 March 2023

New report: The IRA could make the US a clean energy superpower

The US Inflation Reduction Act (IRA) can lead to a sharp fall in the cost of producing clean energy products in the US. This will create new opportunities for EU businesses, but competition will be distorted due to protectionist elements in the IRA.
ARTICLE — 22 March 2023

Ny rapport: IRA kan göra USA till en supermakt inom fossilfri energi

USA:s Inflation Reduction Act (IRA) kan leda till att kostnaden för att producera fossilfri el, vätgas och elektrobränslen i USA faller kraftigt. Det skapar nya möjligheter för europeiska företag, men samtidigt snedvrids konkurrensen på grund av de diskriminerande inslagen i IRA, visar en rapport.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist