Stefan Sagebro

Expert konkurrens och statsstöd

Arbetar med frågor om konkurrens och statsstöd.

Latest Articles by Stefan Sagebro

ARTICLE — 31 October 2022

Konkurrensverket har rutinerna på plats

Konkurrensverket har fattat beslut om konkurrensskadeavgift. Ärendet visar att myndigheten nu har rutiner på plats för en rättssäker beslutsprocess, skriver Stefan Sagebro, expert på konkurrens- och statsstödsfrågor.
ARTICLE — 6 October 2022

The Aarhus Convention could paralyse State Aid processes 

When Europe is desperately trying to decouple itself from fossil fuel dependence, events are unfolding in the realm of State Aid that could pose a risk to rapid actions to put in place more sustainable alternatives.
REPORT — 13 September 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

COMMENT — 9 August 2022

Promemorian absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

ARTICLE — 4 July 2022

Three suggestions for the EU Chips Act

Many parts of the Chips Act are questionable from the point of view of business and from a level playing field perspective. In a position paper, the Confederation of Swedish Enterprise present three suggestions for improvement.
ARTICLE — 20 June 2022

New vertical competition rules

Parts of the EU competition rules has been revised, a move the Confederation of Swedish Enterprise welcomes. “All clarifications are indeed welcome,” says Stefan Sagebro, competition and state aid expert.
ARTICLE — 8 June 2022

IPCEI – mycket snack och långsam verkstad

Ett av de mest framträdande instrumenten inom EU:s industripolitik förkortas IPCEI. Svenskt Näringslivs expert på konkurrens- och statsstödsfrågor, Stefan Sagebro, skriver om vad som händer just nu på området.
REPORT — 8 June 2022

En laddad fråga - Konkurrens från offentliga aktörer i installationsbranschen

EVENT — 31 May 2022

Konkurrens från offentliga aktörer i installatörsbranschen

ARTICLE — 24 May 2022

Nya vertikala konkurrensregler

Vissa delar av EU:s konkurrensregler ska revideras. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Alla förtydliganden är mycket välkomna”, skriver Stefan Sagebro, expert konkurrens och statsstöd.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist