Edel Karlsson Håål

Specialist, Wage Formation

Provides consulting services and support related to wage formation and setting for member organisations and member companies.

Latest Articles by Edel Karlsson Håål

REPORT — 16 May 2024

Fakta om löner och arbetstider 2024

I rapporten Fakta om löner och arbetstider 2024, som precis har släppts, ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader och arbetstider.
EVENT — 22 June 2023

Lönebildningsdag 2023: Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla?

REPORT — 29 May 2023

Fakta om löner och arbetstider 2023

I rapporten Fakta om löner och arbetstider 2023, som precis har släppts, ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader och arbetstider. Nytt för i år är ett avsnitt om lönerörlighet över tid.
ARTICLE — 1 February 2023

EU-direktiv riskerar skada svensk lönebildning

EU tar ett grepp om medlemsstaternas lönebildning när direktivet om lönetransparens nu är fastlagt. ”Återigen vill EU att vi i Sverige ska montera ner vår modell för att andra EU-länder har problem, säger Mattias Dahl vice vd.
ARTICLE — 30 January 2023

The Pay Transparency Directive may harm the Swedish wage formation model

The final version of the Pay Transparency Directive has been agreed. The Directive is binding and establishes a minimum level of protection for workers. In so doing, the EU takes a hold on the wage formation in the Member States and court action on wage discrimination.
EVENT — 3 October 2022

Lönebildningsdag 2022

REPORT — 3 June 2022

Fakta om löner och arbetstider 2022

Översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
REPORT — 27 May 2021

Fakta om löner och arbetstider 2021

I Fakta om löner och arbetstider 2021 ger vi en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, löner, arbetskraftskostnader, arbetstider med mera. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.
COMMENT — 9 April 2021

Remittering av SOU 2020:81 Betänkandet av Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

ARTICLE — 22 June 2020

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist