Konferens

Lönebildningsdag 2023: Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla?

okt
10
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
10 oktober 2023, 10:00-15:00
Kontaktperson
Edel Karlsson Håål
Expert, lönebildning

Vi lever i ett samhälle som blivit alltmer individualiserat. I lagstiftning om skola, vård och arbetsmiljö utgår regelverken från individens behov och förutsättningar. Individuell valfrihet präglar samhällsservice och konsumtion. Möjligheten att ”rösta med fötterna” och byta leverantör är en självklarhet. Men för många är lönesättningen fortfarande kollektiv. Varför är det så?

För stora grupper är lönerna mer eller mindre individualiserade. Akademiker, tjänstemän och chefer har koppling mellan prestation, motivation och lön. Men för stora grupper som arbetar inom LO-förbundens avtal gäller fortfarande kollektiv lönesättning i form av tariffer eller lönesystem. Vilka är hindren och vad skulle behöva ske för att göra det möjligt för s k kollektivanställda att synliggöra arbetsresultatet?
Det och mycket annat matnyttigt med företags- och medarbetarnära lönebildningen i fokus kommer att presenteras och diskuteras. Deltagarna kommer att möta personer från arbetsgivarförbund och fackliga organisationer, lönebildningsexperter och praktiker från lönebildningen i företagen.

Läs Magnus Sverkes, professor Stockholms Universitet, presentation
Sverke_SN_231010.pdf
Läs Marie Hallander Larssons, HR-chef Akademiska Hus, presentation
Allthängerihop.pdf
okt
10
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
10 oktober 2023, 10:00-15:00
Kontaktperson
Edel Karlsson Håål
Expert, lönebildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist