REMISSVAR9 april 2021

Remittering av SOU 2020:81 Betänkandet av Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

MOTTAGARE
Arbetsmarknadsdepartementet
Externt diarienummer
A2020/02669
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-227

Avseende flertalet av balansdirektivets bestämmelser delar Svenskt Näringsliv utredningens bedömning att de täcks av gällande rätt. De förslag som utredningen lägger är med ett undantag anpassningar som följer av direktivets krav på reglering. Svenskt Näringsliv avstyrker utredningens förslag att ersättning på grundnivå i föräldraförsäkringen ska reserveras med 90 dagar per förälder och förordar istället utredningens alternativa bedömning innebärande att ingen ändring av nuvarande regelverk krävs och att direktivets krav täcks av gällande rätt. I övriga delar tillstyrker Svenskt Näringsliv utredningens förslag men vill framhålla att utformningen innebär viss ökad administrativ regelbörda och ytterligare regelverk att beakta och hantera för företagen, mot vilket Svenskt Näringsliv ställer sig kritisk.

Ansvarig handläggareEdel Karlsson Håål
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist