Johnny Rönnfjord

Kronoberg and Kalmar Counties

Maintains dialogue for the Confederation with member companies, policy-makers, and media in the region.

Latest Articles by Johnny Rönnfjord

ARTICLE — 2 November 2023

Arbetet med elförsörjning får inte stanna upp

Under ett möte i Oskarshamn samtalade riks- och lokalpolitiker om elfrågan med företagare och näringslivsorganisationer. Elfrågan är mycket komplex och ibland kan den kännas oöverskådlig, men ett av budskapen från Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, var att detta är en möjlighetsagenda.
ARTICLE — 26 October 2023

Arbetsgivardag i Kosta

Ett sextiotal företagare från Kronberg, Blekinge och Kalmar län möttes i Kosta till en matnyttig dag på temat arbetsgivarfrågor. En fullmatad dag som behandlade frågor som skyddsombudens roll, kompetensförsörjning, det ekonomiska läget, arbetsbrist, osund konkurrens samt pension och försäkring.
ARTICLE — 20 September 2023

Årets ranking – så är företagsklimatet i Kalmar läns kommuner

I Kalmar län har 1242 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Resultaten i enkäten ligger till grund för rankingen av företagsklimatet. Av länets tolv kommuner stiger fem och sju tappar placeringar.
ARTICLE — 20 September 2023

Årets ranking – så är företagsklimatet i Kronobergs kommuner

I Kronobergs län har 843 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Resultaten i enkäten ligger till grund för rankingen av företagsklimatet. Av länets åtta kommuner stiger två, två står still och fyra tappar placeringar.
ARTICLE — 28 September 2022

Vi vill bygga en kultur som är positiv 

Henrik Andersson är kommundirektör i Oskarshamn. hans egna erfarenheter av såväl myndighetsutövning inom kommun- och statssektorn, samt eget företagande ger ett genuint engagemang och förståelse för frågorna.
ARTICLE — 28 September 2022

Stabilitet och samsyn är grunden för den positiva utvecklingen 

Per Ribacke har varit kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun sedan 2014. Jag slår mig ner med honom för att samtala om vad han ser som de största framgångsfaktorerna i kommunens arbete för ett bättre företagsklimat.
ARTICLE — 20 September 2022

Krafttag behövs för att stoppa krisen

Södra Sveriges företag drabbas nu med full kraft av de skyhöga elpriserna. En situation som få företag varit förberedda på. Elpriserna i kombination med stigande råvarupriser och oro i omvärlden gör att många företag nu funderar över hur man ska kunna fortsätta att växa och utvecklas.
ARTICLE — 9 February 2022

Nekat tillstånd stoppar hållbar utveckling

Oförutsägbara och krångliga tillståndsprocesser hindrar idag svenska företag att göra nödvändiga insatser för ett mer hållbart resursutnyttjande. En målsättning i den svenska klimatstrategin är att minska användandet av ändliga resurser.
ARTICLE — 22 September 2021

Ranking – Så är företagsklimatet i Kalmar län

Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar.
ARTICLE — 22 September 2021

Ranking – Så är företagsklimatet i Kronobergs län

Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar.
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Contact our EU Office

Address

Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Subscribe to our Swedish newsletter
Publisher and editor-in-chief Anna Dalqvist