NYHET26 oktober 2023

Arbetsgivardag i Kosta

Ett sextiotal företagare från Kronberg, Blekinge och Kalmar län möttes i Kosta till en matnyttig dag på temat arbetsgivarfrågor. Det var en fullmatad dag som behandlade frågor som skyddsombudens roll, kompetensförsörjning, det ekonomiska läget, arbetsbrist, osund konkurrens samt pension och försäkring. 

Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne/Blekinge, Johan Dalén inledde dagen med att ge en bild av de frågor som Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer arbetar med. Mycket handlar i nuläget naturligtvis om inflation, ränteläge och elförsörjning. Frågor om infrastruktur och kompetensförsörjning är oerhört viktiga för näringslivet i vårt område, så där behövs politiskt mod att fatta långsiktigt hållbara beslut. Passet avslutades med att Ung Företagsamhets regionchef Veronica Anderberg pratade om hur viktigt det är att unga får lära sig mer om entreprenörskap och företagande från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet har rustat unga för framtidens arbetsliv i många år och vi önskar att alla elever på alla program får den chansen. Företagare behöver engagera sig i i ännu större utsträckning i Ung Företagsamhet genom till exempel mentorskap och praktikplatser. På så sätt kan vi tillsammans forma framtidens företagare och anställda.

Efter lunch fortsatte dagen med seminariepass som fördjupade informationen i en rad viktiga frågor. Här följer några axplock från innehållet i passen.

Sven Grahn från Transportföretagen talade på temat Skyddsombudens roll i företagen. Han påtalade att arbetsgivaren och skyddsombudet ska i samverkan arbeta fram en tillfredställande arbetsmiljö. Det är viktigt eftersom arbetstagaren har rätt att vara med och utforma sin arbetsplats. Arbetstagaren ska använda de skydd som arbetsgivaren förser hen med, men det är fortfarande arbetsgivarens ansvar om något händer och arbetstagaren inte använt skydden.

Kristina Cunningham höll ett pass om omställning- och yrkesväxling för att klara företagens kompetensförsörjning. I en undersökning har Svenskt Näringsliv försökt mäta intresset av att utbilda sig samt förståelse för omställningsstudiestödets möjligheter. Intresset är mycket stort för jobb i många branscher, så därför är utökningen av systemet välkommet. Det gäller att CSN:s administration inte blir en bromskloss i utvecklingen av systemet. Ökad omställning ställer också krav på att företagen anpassar sig och är attraktiva arbetsplatser.

Avtalats Julia Utbult pratade om aktuella frågor inom området kollektivavtalad pension och försäkring. Som företagare med kollektivavtal har du lösningar för pension och försäkring som ingår i ditt medlemskap. Julia informerade om förändringar som trätt i kraft eller är på gång att införas. För att hantera detta på rätt sätt finns mycket hjälp att få via checklistor, seminarier eller genom att kontakta Avtalat för personlig hjälp och service.

Nationalekonomen Lars Jagrén samtalade om ekonomin och företagandets möjligheter och risker inför 2024. Sverige har en sexmånadersinflation som närmar sig 1% vilket ger Riksbankens önskade nivå på 2% inflation på helårsbasis. Riksbanken kommer troligtvis höja räntan en gång till, detta på grund av rädsla för kronans låga värde, sedan planar kurvorna ut och sänkningar kommer sannolikt under 2024. En annan faktor är arbetslösheten. Det är fler arbetslösa än vad statistiken visar eftersom man inte syns i statistiken om man inte sökt jobb eller arbetar minst 1h/vecka. Därför pratar vi på Svenskt Näringsliv mycket mer om en grupp som är ”icke självförsörjande” och det är 1,3 miljoner i den gruppen.

Louise Dominique från Teknikföretagen höll i passet om arbetsbrist. Det är bara bolaget som kan avgöra om man har arbetsbrist, det kan inte prövas i en domstol. Tänk på att du som arbetsgivare är skyldig att göra en riskbedömning vid alla viktiga förändringar av verksamheten. Vid riskbedömningen ska skyddsombudet medverka. Viktigt att ni förbereder era chefer för det svåra samtalet. Fundera över vilka frågor ni kommer få. Tänk på att kommunicera både internt och externt. Även om ni inte har något nytt att tillföra, det motverkar spekulationer.      

Osund konkurrens är något som förekommer i många kommuner och bland myndigheter. Svenskt Näringslivs expert i frågan heter Stefan Sagebro och han gav exempel på hur det kan yttra sig i olika delar av landet. I många fall leder inte konkurrensen till några rättsliga åtgärder, däremot ändrar många kommuner sitt beteende efter att man fått situationen påtalad för sig. Självrättelse har varit mer framgångsrikt än vad den juridiska vägen varit. Därför behöver konkurrenslagstiftningen ses över på en rad områden, vilket är en fråga som Svenskt Näringsliv driver. Tillsammans med Almega har vi tagit fram en rapport som visar på de vanligaste exemplen på osund konkurrens som företagare ser. Detta tillsammans med tips från företagare är värdefull input för att komma till rätta med problemet.

FöretagarfrågorOmställningKonjunkturenOSUND KONKURRENS.Arbetsgivardagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist